Hjemmelavet pizza

Hjemmelavet pizza

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Hjemme igen og hjemmelavet pizza.
Tak for en god debat her til aften.

Situationens alvor var til at mærke. Der var knap så mange uenigheder, som der plejer at være, når vi mødes til partilederdebat.

Sammen har vi fundet en vej, hvor vi kan åbne Danmark og fortsat holde smitten under kontrol. Vi har holdt hånden under arbejdspladser, kulturliv og udsatte grupper i de sidste svære måneder.

I aften diskuterede vi de næste skridt. Tallene tyder på, at der kan være plads til at åbne mere. Det kan f.eks. gøre det muligt for store dele af kulturlivet at åbne hurtigere end først planlagt.

Det drøfter vi nu videre. Det afgørende er, at vi stadig går gradvist og kontrolleret frem. Så vi ikke sætter alt det over styr, vi sammen har opnået.

Ha’ en rigtig god aften.

Vi går ikke hurtigere frem, end hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt

Vi går ikke hurtigere frem, end hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle,

Vi har nu i Danmark en samlet plan for, hvordan og hvornår vi åbner vores samfund op. En plan som Folketingets partier sammen har udarbejdet. Vi åbner i faser. Gradvist og kontrolleret. Fase 1 er allerede i gang. Fase 2 starter på mandag. Til sommer følger fase 3. Her har vi en vigtig opgave: At igangsætte kultur og aktiviteter og i det hele taget gode muligheder for oplevelser. Kulturlivet er særlig hårdt ramt af krisen på et tidspunkt, hvor kultur og fællesskaber er blevet endnu vigtigere for os alle. Derfor bliver de afgørende i fase 3. Hvis udviklingen er bedre end ventet, kan der blive plads til en udvidet fase 3. Og til sidst kommer så en fase 4.

Vi går ikke hurtigere frem, end hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi har nu en rækkefølge. Og den rækkefølge kan både blive fremrykket – eller forsinket. Alt afhænger fortsat af, om vi bliver ved med at have smitten under kontrol. Hvilket står og falder med vores alles adfærd. Vi står sammen ved at holde afstand.

Det nærmere indhold af faserne kan I læse på Statsministeriets hjemmeside.

Selvom der nu er en rækkefølge, vil der stadig være ting, der skal afklares. Det håber jeg på forståelse for. Retningslinjer skal blandt andet på plads. I god dialog med dem, der skal åbne. Vi skal se, hvordan sygdommen udvikler sig – og vi skal se effekterne af det vi nu sætter i gang.

Jeg har godt set, at der allerede – med rette – er mange spørgsmål. Hvorfor kan det ene åbne nu, men ikke det andet? Det afgørende er den samlede aktivitet. Vi må ikke sætte for meget i gang samtidig. Derfor har vi skullet vælge noget nu, mens andet må vente. Fordi vi ikke må gå så hurtigt frem, at vi risikerer et tilbageslag.

En ting må vi ikke glemme. Selvom Danmark åbner mere og mere, vil der stadig være ældre og sårbare, som ikke kan leve det liv, de plejer. Som er mere udsatte for sygdommen og som derfor passer godt på sig selv. Vi andre får en endnu større forpligtelse til at være der for dem.

God Stor Bededag til jer alle!

Åbent brev fra Statsministeren

Åbent brev fra Statsministeren

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle,


Et par ord fra mig – ovenpå, at partierne her til aften har været samlet, for at forhandle den fortsatte genåbning af Danmark. Vi fortsætter i morgen på Marienborg.

Udgangspunktet først. I dag fik vi to rapporter. En fra sundhedseksperter. Og en fra økonomer. Ingen har før prøvet at åbne et land før, og rapporterne indeholder forbehold og usikkerheder. Tidspresset har været stort. Men samlet set giver rapporterne et godt udgangspunkt for, at vi nu kan træffe et politisk valg.

Hvad viser rapporterne så?
Mange ting – men jeg hæfter mig særligt ved to ting i rapporten fra sundhedseksperterne.

For det første: Takket være danskerne. Jeres alles indsats. Med at holde afstand. God hygiejne. Alt det, vi stadig efterlever. Takket være det – og fordi vi i fællesskab handlede hurtigt i Danmark, da vi lukkede store dele af landet ned. Derfor er der nu plads til at fortsætte den gradvise åbning af Danmark. Det er ikke mindst også de ældre og sårbares fortjeneste: I har i høj grad passet på jer selv. Og må nu opleve, at Danmark åbner stadigt mere, uden at I endnu kan drage fuld nytte af det selv. Vores andres forpligtelse til at være der for jer er ikke blevet mindre.

For det andet: Corona-virussen har ikke forandret sig. Den er lige så farlig i dag, som den var for to måneder siden. Den smitter nemt. Og der kan gå lang tid, fra man bliver smittet, til man risikerer at blive indlagt på et hospital. Det er biologi. Den skelner ikke mellem kinesere, italienere, amerikanere eller danskere. Og man kan ikke forhandle med den. Jeg har tidligere kaldt det en lumsk sygdom og det er den stadig.

Forudsætningen for, at vi sammen med Folketingets partier nu kan udarbejde en langsigtet plan og fortsætte åbningen af Danmark er regeringens fem centrale elementer for, hvordan vi som samfund håndterer en ny hverdag med virus: 1) Flere test. 2) Større brug af værnemidler. 3) God hygiejne. 4) Holde afstand. Og 5) At vi undgår at samles for tæt og for mange mennesker.

Holder vi fast i det – og det tror jeg fuldt og fast på, at vi gør og at vi kan. Så kan vi fortsætte åbningen af Danmark med en fase 2, der starter på mandag.
Som I nok kan se i pressen, så er der mange ideer og forslag til, hvad der skal åbne.
Jeg vil gerne understrege: Alle partier ønsker at åbne alt. Ingen af os har en interesse i, at holde dele af Danmark lukket én dag mere end højst nødvendigt.

Men – for der er et men. Vi må ikke gå så hurtigt frem, at vi risikerer at sætte alt det, vi har opnået, over styr. Vi må ikke risikere, at epidemien blusser op igen. Og dermed tvinger os til at lukke dele af samfundet ned igen (det vil også være dybt skadeligt for økonomien). Derfor skal vi gå kontrolleret og gradvist frem. Som regering vil vi ikke lade os presse til at gå for hurtigt frem. Det vi gør, skal være sundhedsmæssigt forsvarligt – punktum.

Det er det, vi har forhandlet i aften og som vi fortsætter med i morgen. Således at vi snart kan præsentere jer alle for en samlet plan: Hvad åbner i fase 2. Og hvad åbner i de resterende faser.
Her kommer økonomernes rapport i spil. De har undersøgt, hvad der vil have størst økonomisk værdi at åbne som det næste.

For regeringen har det gennem hele forløbet været afgørende at holde så meget som muligt af det private erhvervsliv i gang. Faktisk vurderes det, at hver anden privatansatte under den delvise nedlukning fortsat mødte på arbejde.
Og da vi startede på den første åbning efter påsken var det igen hensynet til danske arbejdspladser, der vejede tungest. Ved at åbne daginstitutioner og skoler for de små børn gav vi mange familier en stor del af hverdagen tilbage. Men de hjemmearbejdende forældre fik dermed også mere arbejdsro.

Da det viste sig, at der var plads til en lidt større åbning i fase 1, valgte vi sammen med Folketingets partier at prioritere bl.a. de liberale erhverv og f.eks. frisørerne.

Der er ingen tvivl om, at dansk økonomi i lighed med resten af verden er ramt af corona-krisen. Derfor har vi sammen med et enigt Folketing vedtaget historisk store hjælpepakker. Det har ikke været nok til at undgå, at flere desværre er blevet arbejdsløse – men det har dog foreløbig holdt hånden under 150.000 arbejdspladser.
Og som jeg sagde i min 1. maj tale, så skal vi kickstarte økonomien igen. Det skal vi gøre på en måde, der er retfærdig, som er grøn og som er økonomisk ansvarlig. Det vil I høre mere om!
Noget af det, økonomernes rapport peger på nu er, at det vil have stor økonomisk værdi, hvis vi som det næste prioriterer detailhandlen (altså bl.a. storcentre) og restaurationslivet. Allerede inden vi fik rapporten i dag, havde flere partier foreslået det samme.

I dag præsenterede jeg så regeringens forslag. Det gjorde jeg på baggrund af de drøftelser, der har været mellem partierne den sidste halvanden uge og på baggrund af dagens to faglige rapporter.
Vi peger på tre områder, der bør åbne som det næste: Detailhandlen. Restauranter og cafeer. Og de store skolebørn.

For selvom de økonomiske hensyn er meget afgørende og altså nogle, vi har lagt meget vægt på. Så er der også andre hensyn. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de ældste skoleelever kan begynde at se hinanden igen og fysisk modtage undervisning. Selvom, og det gælder jo alt det, der forhåbentligt får lov at åbne – også detailhandel og restauranter – at det vil være på en ny måde og omfattet af retningslinjer.

Flere dele kan og vil sandsynligvis komme med. Bl.a. den professionelle idræt, men uden tilskuere. Partierne har hver især ønsker. Og jeg ved, at der er store forventninger fra mange borgere og virksomheder. Alt det drøfter vi nu. Vi kan desværre ikke indfri det hele. Det er nemlig vigtigt, at den samlede pakke ikke bliver for stor i forhold til, hvor meget vi kan forsvare at åbne på én gang.
De, der så ikke kan åbne i denne omgang, vil så til gengæld få en plan for, hvornår vi forventer de kan åbne. En rækkefølge. Så man ved, hvad man kan forholde sig til.

Vi tilstræber størst mulig klarhed og forudsigelighed. Men der vil nok også i de kommende faser opstå situationer, der umiddelbart kan virke ulogiske, eller hvor det viser sig, at vi ikke har fået taget højde for alt. Så må vi løse det hen ad vejen.
Det er jeg fuld af fortrøstning omkring, at vi kan. Vi har som land og som folk begået en kraftpræstation de sidste to måneder, fra vi resolut handlede og lukkede ned til vi nu er godt i gang med at åbne. Vi kan alle tillade os at være stolte over, hvor godt vi indtil nu er lykkes her i lille Danmark.

Derfor skal vi fortsætte. Med at holde afstand. God hygiejne. I det hele taget: Vi går fremad sammen. Vi står sammen ved at holde afstand.
Vi står som samfund i det, flere har beskrevet som den største udfordring siden 2. Verdenskrig. Ingen har prøvet det før. Og som jeg før har sagt, så kommer vi til at begå fejl – også jeg.
Men jeg ved også, at vores indsats i fællesskab har reddet menneskeliv. Selvom – og det skal være min afslutning – at vi desværre også har mistet medborgere til den frygtelige virus. Jeg føler med alle familier, der har mistet. Det ved jeg, at hele Danmark gør.

Det blev en lidt lang tekst. Men tænker det var tid til at gøre en mere samlet status, inden vi fortsætter forhandlingerne i morgen. Hvis har du lyst, er du selvfølgelig velkommen til at dele opslaget.

PS. Jeg har også her på Facebook takket mange af dem, der har stået og stadig står i frontlinjen under corona-krisen; privatansatte og offentligt ansatte. Det fortsætter jeg med. Men i dag vil jeg gerne sige en tak til de eksperter og embedsmænd, der nu på 3. måned knokler i døgndrift for – efter bedste evne og under meget svære betingelser – at give os politikere og offentligheden det bedst mulige afsæt for svære og dilemmafyldte beslutninger. Danmark skylder jer stor tak.

Tiden er til at mane til besindighed, tålmodighed og indbyrdes hjælpsomhed

Tiden er til at mane til besindighed, tålmodighed og indbyrdes hjælpsomhed

Af Peer Aagaard

I Californien har statens ledere netop fremlagt en plan for genåbningen af samfundet. Planen består af fire trin, og adskiller sig på visse punkter fra, hvad de danske myndigheder har meldt ud. På den anden side giver den californiske åbningsplan en indsigt i den tidshorisont, man opererer med i den store delstat. Her sættes ord på krisens forfærdelige omfang, som vi endnu ikke har hørt herhjemme.

De fire stadier er:

Trin 1) …som Californien for tiden befinder sig på. Alle skal blive hjemme. Alle butikker og firmaer er lukket på nær forhandlere af fødevarer.

Trin 2) Visse butikker og arbejdspladser må genåbne. Det samme gælder uddannelses-institutioner. Tilladelse til genåbning kræver dog, at regler om blandt andet afstand nøje overholdes. Butikker som ikke sælger fødevarer må ikke lade kunder komme ind i butikken, men må indskrænke sig til at udlevere varer udendørs. Myndighederne forudser, at Californien stadig er flere uger fra at nå til stadie 2.

Trin 3) Frisører, skønhedssaloner, fitness-centre, kirker og biografer må genåbne, men stadig under iagttagelse af afstandsregler. Ifølge de californiske myndigheder vil der gå “adskillige måneder”, før delstaten når til Stadie 3.

Trin 4) Alt er som før Corona-krisen. Koncerter og sportsbegivenheder med publikum, kongresser og festivaler bliver igen tilladt. DETTE STADIE NÅS FØRST, NÅR DER ER FUNDET EN VACCINE IMOD COVID_19, OG STØRSTEDELEN AF STATENS BORGERE ER VACCINERET.

Læste du som jeg igennem listen i en tilstand, som bedst kan kaldes “bleg, men fattet”? Og sank du som jeg en klump eller to, da du kom til Trin 4, og det gik op for dig, hvor langt et tids-perspektiv, vi faktisk er ude i – i hvert fald i henhold til de californiske videnskabsfolk og myndigheder?

Californien har 40 millioner indbyggere. 45.031 er indtil videre registreret smittet. 1.809 er døde. I Danmark er 9.008 smittede og 443 døde. I forhold til befolkningstal er Danmark altså en del hårdere ramt end den amerikanske delstat, fordi vi befinder os på et senere stadie af epidemiens udvikling.

Trods disse forskelle maner ordene fra de californiske myndigheder til stor eftertanke: Alt afhængig af forskernes dygtighed i forhold til at finde en vaccine må vi alle være forberedt på et endog meget langt træk. Det er ikke nu, politikere og bedrevidende godtfolk bør prøve at overgå hinanden med “krav” om, at der skal lukkes op for stedse mere af samfundet og helst den del, der ligger deres eget hjerte nærmest. Snarere er dette tiden til at mane til besindighed og tålmodighed og indbyrdes hjælpsomhed efter bedste evne.