Husker du tørken 2018?

Husker du tørken 2018?

Af Franciska Rosenkilde, Alternativet

Juli i 2018 var den tørreste måned, vi nogensinde har målt i Danmark. Græsset var gult, buskene var visne og træerne tabte blade.

Det gjorde stort indtryk, at klimaforandringerne kom så tæt på.

Og det havde enorme konsekvenser for vores landbrug. Høsten slog fejl.

Selvom vi ikke oplever den slags ekstreme vejrfænomener dagligt, så er hyppigheden af dem kun blevet større.

Selvom det ikke sker for næsen af os, så sker det lige om hjørnet. Lige nu sættes der varmerekorder flere steder.

I Sevilla måltes 41,0 grader i weekenden. Højeste majtemperatur nogensinde målt for Sydspaniens største by. I Sidi Slimane i Marokko målte man torsdag 45,7 grader. Marokkansk maj-rekord. I ministaten Andorra blev der lørdag målt 32,7 grader – også ny maj-rekord.

Det er alt sammen konkrete billeder på dét, forskere har fortalt os længe: At klimaet forandrer sig.

At klimakrisen er nu.

Vi har brug for et opgør!

Billedet består af satellitbilleder fra juli 2018 (den lyse del) og juli 2017 (den mørke del) optaget af ESA – European Space Agency og delt af Andreas Mogensen.

MIN FØRSTE TID SOM FOLKEVALGT 🌱💚

MIN FØRSTE TID SOM FOLKEVALGT 🌱💚

Af Christina Olumeko, Alternativet

Jeg har nu siddet i Københavns Borgerrepræsentation og Teknik- og Miljøudvalget i 4 måneder. Jeg blev valgt ind med et mål om at forme en bæredygtig og billig by med plads til mennesker med forskellige baggrunde. Jeg vil gerne fortælle jer, hvordan det går med at gøre den by til virkelighed.

🌟 Har vi gjort en forskel?
Indtil videre er det små skridt. Sammen med Alternativet (og selvfølgelig andre partier) har jeg bl.a. igangsat analysearbejdet med en klimaplan for 2035, styrket indholdet i antiracisme-planen, afsat penge til 100 billige boliger til de første tre måneder af studiestarten og igangsat pilotforsøg med et borgerting. Og Sammen med SF, RV og Ø har Alternativet lige fået flertal for en intern CO2-pris i København – og det er vigtigt 🌳

💡 Hvad mangler?
Meget endnu, mit fokus er på det lange træk. Vi skal snart vedtage nye planer for delebiler og ladestandere. Her ligger jeg alle kræfter ind for, at vi får indført ambitiøse initiativer. Derudover arbejder jeg videre for billige boliger. Selvom boligpolitikken er meget fastlåst, tror jeg på, at jeg sammen med et flertal på Rådhuset kan så frøene til en ny retning. København skal nemlig kunne bygge meget mere alment, vi skal tilbagekøbe dyre lejligheder og gøre dem billige. Vi skal tage et opgør med en banksektor, der skaber inflation i boligpriserne og skabe grønne områder, der gavner byens beboere og biodiversitet 🐝

🚨 Det svære
Jeg synes, vi har meget travlt i Teknik- og Miljøudvalget. Der er som regel mindst 25 sager pr. møde og til hvert møde læser jeg hundrede siders mødemateriale. Oven i det bruger jeg meget tid på at læse høringssvar og lytte til ideer og indspark fra Københavnerne for at kvalitetssikre beslutningerne – og ikke mindst læse op på fagkundskaben. Men jeg synes ikke, at jeg kan nå det hele. På Frederiksberg har de delt mit udvalg op i 3 mindre udvalg. Når det ikke er sket i København, så skyldes det vanetænkning, og at man gerne vil undgå flere borgmestre. I Alternativet kommer vi til at tage det op – jeg vil gerne undersøge, hvordan vi skaber tid til at sætte os ordentligt ind i sagerne, lytte til borgerne og samtidig have tid til visionerne. Politik skal være gennemtænkt 💭

🔍 Hvad så nu?
Den mere visionære og langsigtede politik koster som regel penge, så jeg glæder mig til de årlige budgetforhandlinger i september, hvor jeg vil arbejde for mindre privatbillisme og flere delebiler, mere klimahandling og bedre forhold for mennesker med handicap øverst på dagsordenen. Jeg vil også fortsætte med at fokusere på, at Alternativet skal tale og samarbejde med alle lige fra Enhedslisten til Konservative. Jeg oplever allerede, at Alternativet har et godt forhold til de andre partier på rådhuset. Og det er afgørende, når vi som et lille parti skal slå hårdere end vores vægtklasse! 🥊 Stay tuned!

STOP LYNETTEHOLMEN!

STOP LYNETTEHOLMEN!

Af Franciska Rosenkilde, Alternativet

Det er menneskeligt at fejle. Det er stort, at indrømme det. Og endnu større at rette op på det.

Det er gået op for de fleste, at Lars Løkke og Frank Jensens projekt, Lynetteholmen, lider af demokratisk underskud, er en miljø- og klimamæssig katastrofe, og kommer til at være en økonomisk dødssejler.

Vi er sådan set ikke overraskede over, at Socialdemokratiet og Venstre, er stålsatte på at tromle projektet igennem.

Men det er overraskende, at SF og Radikale, stadig kan bakker op om så et ikke-bæredygtigt projekt.

Hvorfor ikke indrømme fejlen?

Hvad med miljøet?

Hvad med vores internationale forpligtelser?

Den svenske miljøminister der rettede en klage på politisk niveau, som Folketinget ikke fik besked om?

Nogle gange må politik, være vigtigere end ambitionen om magt, og Alternativet lader sig ikke berolige med forsikringer om udplantning af ålegræs, og at alle internationale forpligtelser er overholdt.

Alternativet står med alle dem der fra start har sagt, at dette projekt er en katastrofe, hvad angår klima, demokrati og økonomi.

Alternativet står med alle dem der fra start har sagt: STOP LYNETTEHOLMEN

DET ER NU ELLER ALDRIG: KLIMAKRISEMØDE

DET ER NU ELLER ALDRIG: KLIMAKRISEMØDE

Af Franciska Rosenkilde, Alternativet

DET ER NU ELLER ALDRIG: KLIMAKRISEMØDE, METTE!

Ifølge IPCCs helt friske klimarapport skal verdens klimagasudledninger toppe senest i 2025. Om tre år!

Men globalt set udledes der stadig flere og flere drivhusgasser.

Vi er i et skræmmende kapløb mod tiden.

Et skræmmende kapløb, hvor økonomisk vækst konsekvent bliver prioriteret over klimaet og dermed fremtidige generationers eksistensgrundlag.

Og samtidig med at alarmklokkerne bimler, så soler Dan Jørgensen og Mette Frederiksen sig i international glans og blitzlys, når Danmark roses for sin klimapolitiske position.

Men sandheden er jo, at vi er et af de lande der udleder allermest og holdt op mod vores egne ambitioner, så halter den danske indsats.

For nylig dumpede Klimarådet regeringens indsats for andet år i træk. Essensen af kritikken er, at regeringen ikke formår at konkretisere, hvordan vi som samfund kommer i mål med at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030. Sådan som klimaloven foreskriver.

Vi har brug for en regering, som forstår alvoren. Som erklærer en nødsituation, og genåbner alle indgåede klimaaftaler.

En alvor, som forhåbentlig snart går op for regeringens støttepartier.

Så, “grønne Mette” – indkald til klimakrisemøde nu. Det ville ikke være for sent.

9 MÅNEDERS OVERTRÆK PÅ JORDENS RESSOURCER

9 MÅNEDERS OVERTRÆK PÅ JORDENS RESSOURCER

Af Franciska Rosenkilde, Alternativet

I dag er vi trådt ind i den sorte del af vores kalender. For i går var det National Overshoot Day. Det betyder, at vi nu i Danmark, har brugt vores naturressource-budget for 2022.

De resterende ni måneder af året må vi altså overtrække. Det betyder også, at hvis alle lande forbrugte, som vi gør i Danmark, så skulle vi bruge 4,2 jordkloder. 🤯

Igen understreger det for mig, at Alternativets mission om at skabe en seriøs omstilling til et bæredygtigt samfund er og bliver uhyggeligt vigtig.

Alternativet har ikke bidraget med mandater til nogen af de uambitiøse klimaaftaler. Er det fordi vi nyder at sige nej til aftaler eller at stå udenfor? Nej, Alternativets eksistensberettigelse er at bidrage til en konkret grøn omstilling, der kan sikre os imod klimakrisens konsekvenser og skabe en sikker fremtid for de næste generationer.

Vi har travlt, og den politiske ambition hviler på en alt-eller-intet-målsætning. For der er ikke et alternativ til at nå klimamålet. Der findes ingen halve løsninger. Vi skal i mål. 🌍

Derfor bakker Alternativet kun op, når aftalerne måler sig med den ambition.

HALV PRIS PÅ AL OFFENTLIG TRANSPORT

HALV PRIS PÅ AL OFFENTLIG TRANSPORT

Alternativet skriver:

HALV PRIS PÅ AL OFFENTLIG TRANSPORT

Det bliver dyrere og dyrere at transportere sig. Benzinprisen stiger og mange danskere har svært ved at få det til at løbe rundt.

Derfor kommer Alternativet nu med et udspil, der vil sikre at danskerne kan køre mere grønt og sikkert. Vi starter med at halvere prisen på tog og bus. Og sørger samtidig for at gøre det nemmere at bruge el- og delebiler.

Vil du med til en ny og grønnere fremtid?

KLIMABUDGET I KØBENHAVN

KLIMABUDGET I KØBENHAVN

Af Christina Olumeku, Alternativet

KLIMABUDGET I KØBENHAVNS KOMMUNE 💚

I sidste uge postede jeg om et forslag ang. klimabudget i Københavns Kommune, som Å stemte for 😁

Forslaget blev vedtaget! Men vi er ikke i mål, forslaget betyder, at forvaltningen kommer med et forslag til et klimabudget til budgetforhandlingerne i efteråret, som vi i Alternativet vil arbejde alt hvad vi kan få at få endeligt vedtaget!

Vi har særligt fokus på, at klimabudgettet skal indeholde så mange scopes som muligt (scope 1, 2 og 3) og, at vi ikke greenwasher noget som helst.

Jeg holder jer opdateret!

I kan se mig tale om problemstillingen i en video fra mødet i Borgerrepræsentationen her.

God torsdag til jer alle! 🍀

Klimaet har brug for høje ambitioner

Klimaet har brug for høje ambitioner

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Søndagstanker. Om ikke længere at være rød før grøn. Jeg håber, I vil læse med.

For et par år siden, sagde jeg, at jeg er rød, før jeg er grøn. Det var rigtigt dengang. Men det er det ikke længere.

Da jeg blev statsminister, var noget af det vigtigste for det nye grønne flertal 70 %-målsætningen. Det var ikke vores opfindelse. Æren tilfalder SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Jeg er dybt taknemmelig for, at målet blev sat så højt. Først og fremmest fordi klimakrisen er alvorlig. Kloden har brug for, at vi sætter ambitiøse mål.

Samtidig fordi vi beviser, at vi kan gøre det på en dansk måde. Hvad mener jeg med det? Jo. Dengang i 2019 var jeg oprigtigt bekymret.

Kunne vi skabe store grønne forandringer uden at øge uligheden? Uden at arbejdsløsheden steg? Ville vi skabe en kløft mellem by og land? I sidste ende: Ville opbakningen til den grønne omstilling forsvinde, fordi konsekvenserne blev for store?

Det var derfor, jeg sagde rød før grøn. Det handlede ikke om, at jeg ikke var optaget af det grønne. Som barn købte jeg regnskov, før jeg købte makeup. Jeg donerede mine surt opsparede lommepenge til truede dyr. Og meldte mig ind i Verdensnaturfonden. Det grønne har altid fyldt meget for mig.

Nu er det snart tre år siden, Danmark fik en ny retning. Og vi er nået længere, end flere troede var muligt. Vi har lavet et utal af aftaler: Klimaloven. Grønnere vejtransport. Et stop for fremtidig olie- og gasindvinding i Nordsøen. En plan for fangst og lagring af CO2. Landbrugsaftalen. Mere havvind og grøn forskning. Og selvfølgelig verdens første energiøer.

Mere end 50 grønne aftaler. Samtidig er det lykkedes at styrke det sociale sikkerhedsnet. Vi har investeret i velfærdssamfundet. En ny ret til tidlig pension. En ny udligningsreform. Og et opgør med centraliseringen af Danmark.

Vi har bevist, at det er muligt både at være rød og grøn. På én og samme tid.

Vi kan være stolte af, at Danmark nu er et grønt foregangsland. Men vi skal gøre endnu mere. Derfor fortsætter vi. Vores prioriteringer den næste tid er blandt andet en grøn skattereform. Grønne indenrigsfly. Og udbygning af den vedvarende energi.

Klimaet har brug for høje ambitioner ☘️.

Vi har IKKE tid til skrivebordsgrønt!

Vi har IKKE tid til skrivebordsgrønt!

Af Margrete Auken

Vi skal have opdateret EU-landenes nationale klimamål!

Jeg skal i foråret forsøge at forbedre en af EU’s helt centrale klimalovgivninger på vegne af De Grønne. Det er den såkaldte ’byrdefordeling’ (Effort Sharing Regulation) der skal opdateres for at komme på linje med EU’s klimalov.

Byrdefordelingen er den eneste del af EU’s klimapolitik der sætter bindende klimareduktionsmål for hvert enkelt medlemsland. Den dækker over udledninger fra transport, bygningsopvarmning, landbrug og affaldshåndtering – og er hamrende vigtig!

I dag diskuterer vi den i Parlamentets miljøudvalg for anden gang, og mit budskab er blandt andet at vi skal fokusere på nødvendigheden af at få lukket nogle af de smuthuller i lovgivningen der truer effektiv klimahandling.

Vi har IKKE tid til skrivebordsgrønt!

MÅLET MÅ VÆRE AT GØRE OS LYKKELIGERE

MÅLET MÅ VÆRE AT GØRE OS LYKKELIGERE

Af Franciska Rosenkilde, Alternativet

I går var jeg i DR Debatten, hvor vi talte om valgets udfald, og hvad resultaterne er udtryk for.

Som jeg ser det, så er det grønne og det røde fokus hos vælgerne et udtryk for, at flere og flere får øjnene op for, hvordan regeringen fejler den grønne omstilling.

Det, der skal til, er en helt ny måde at værdisætte på. Ensidigt fokus på økonomisk vækst er destruktivt. Vi skal i stedet bruge en ny økonomisk tankegang, hvor investeringer i mennesker og natur betragtes som dét – investeringer! Og ikke bare som udgifter.

Det er er ikke længere politikernes vigtigste opgave at sikre et rigere samfund, men et lykkeligere ét. Menneskelig trivsel inden for klodens bæreevne er det nye væsenligste parameter for et succesfuldt samfund.

Det er mit og Alternativets fokus. 💚