Jeg er rasende

Jeg er rasende

Af Gretelise Holm

Personligt er jeg bedøvende ligeglad med Store Bededag og alle andre helligdage. Jeg er ikke religiøs og har her som 77-årig alligevel besluttet mig for at holde ferie otte måneder om året.

Ikke desto mindre er jeg rasende over den utålelige magtdemonstration, som regeringen i dag har gennemført ved at sløjfe helligdagen hen over hovedet på befolkningsflertallet, fagbevægelsen og kirken.

Mest rasende er jeg, fordi regeringen fra dag 1 har bekendtgjort, at det, der økonomisk måtte blive hentet ind på den ekstra arbejdsdag, skal bruges til oprustning og krig.

Militærindustrien og våbenleverandørerne klapper givetvis i deres hænder.

Men jeg vil til gengæld ikke undlade at gøre opmærksom på, at militærindustrien er en af verdens mest forurenende og miljøskadelige samt – ubetinget – den mest dødelige i verden.

Og mens vi i al evighed kan diskutere, hvilke klimaforandringer, der er menneskeskabte, så kan det ikke diskuteres, at al krig og dens tilhørende industri samt lidelse og død er skabt af mennesker.

Det er helt ude af proportion, når vi står og sorterer vores skrald – samtidig med, at vi indfører længere arbejdstid for at kunne sætte mere skub i våbenproduktion og krig.

(MÅ GERNE DELES)

BEVAR STORE BEDEDAG

BEVAR STORE BEDEDAG

Coop Danmark skriver:

BEVAR STORE BEDEDAG🙏 I Coop fraråder vi at store bededag bliver afskaffet som helligdag. Derfor har vi sendt dette høringssvar til Regeringen:

1) Det vil gå ud over de små butikker og landsbyerne, hvis man afskaffer store bededag. De små dagligvarebutikker – dem der har en årlig omsætning på under 38,1 mio. kr. – er meget afhængige af den omsætning, de får, når de store butikker skal holde lukket på grund af helligdagen. I mange lokalsamfund er købmanden eller Brugsen den sidste butik, og de har det rigtig svært i forvejen. Forslaget om at afskaffe store bededag er derfor endnu et søm i landsbyernes ligkiste.

2) Personalet i de store butikker – hos os Kvickly og de fleste SuperBrugsen – vil opleve det som et yderligere pres i forhold til familielivet, hvis man fjerner en helligdag. Det gælder både de ​timelønnede og de overenskomstansatte, der i forvejen kan have vagter i tidsrummet fra kl. 6.30 til kl. 22.00 – alle ugens syv dage.

3) Spørgsmålet om helligdage bør rent principielt forhandles af arbejdsmarkedets parter – evt. i en trepartsforhandling med Regeringen. Forslaget øger desuden risikoen for konflikter i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger, der i forvejen er under historisk hårdt pres.

Mød Franciska 💚

Mød Franciska 💚

Franciska Rosenkilde blev ved valget stemt ind i Folketinget med over 16.000 personlige stemmer i Storkreds København. Selvom hun er ny MF’er, så er hun ikke ny på Christiansborg. For siden februar 2021 har hun haft slottet som sin arbejdsplads i sin rolle som politisk leder for Alternativet.

København er Franciskas fødeby og hjemby. Hun er vokset op i hovedstaden og har boet i byen stort set hele hendes liv. Før sit liv i politik, har Franciska arbejdet både som kok og køkkenchef. Selvom hun har levet som vegetar i snart et årti, så hun har hun altså stegt flere hakkebøffer end de fleste.

Franciska gik ind i politik for at ændre verden. hun synes selv, det lyder lidt som en kliché, men ikke desto mindre står hun ved det. Hendes uddannelsesbaggrund er en professionsbachelor i Sundhed og Humanernæring fra Suhr’s og en kandidatuddannelse i Geografi fra Københavns Universitet.

På geografistudiet lavede Franciska speciale om det globale fødevaresystem og klimakrisen. Hun beskriver, at den oplevelse gjorde det tydeligt for hende, at vores måde at leve på i vesten, den er ved at ødelægge vilkårene for liv for de næste generationer af mennesker. Vi har brug for et opgør med de fossile systemer, vi lever i. Og dét opgør ønsker Franciska at skubbe på for fra sin position som folketingsmedlem.

Dermed har vi også nævnt Franciskas mærkesag. Den vigtigste politiske kamp for hende er at sikre en bæredygtig omstilling af vores samfund. Det handler om at sikre menneskelig trivsel inden for klodens bæreevne.

Selvom det politiske arbejde fylder meget i Franciskas liv, så har hun gudskelov også et liv ved siden. Hun elsker at dyrke kulturlivet i København. Både de fine museer og de snuskede spillesteder. Derudover har hun en voksen datter og bor sammen med sin kæreste i en andelslejlighed på Nørrebro i København.

Nuancer af blå

Nuancer af blå

Af Theresa Scavenius, Alternativet

Vi har fået en ny regering og et nyt folketing. Den grønne fløj er meget lille og den røde fløj står noget forpjusket tilbage. Resten er nuancer af blå.

Klimapolitisk betyder det, at der ikke kommer til at ske meget i den kommende regeringsperiode. Det skyldes, at blå klimapolitik stadig er meget umoden. Der er behov for blå nytænkning, hvor de forstår at investeringer ikke skal betragtes som udgifter, og forstå at det er konkurrenceforvridende, at sort forurening er gratis.

Men den nye regering er imponerende god til at formulere de rigtige budskaber i deres regeringsgrundlag. Det er lidt ligesom, når de går med i demonstrationer imod dem selv. De ved tilsyneladende godt, hvad der er det rigtige at gøre… de gør det bare ikke (endnu).

I regeringsgrundlaget er det eksempelvis klart, at de har forstået, at vi skal være ”fri for fossile brændsler”, vi skal udbygge elnettet, vi skal udrulle fjernvarme, etc.

Det lyder alt sammen godt, men er det selvfølgelig slet ikke, fordi rammen for disse målsætninger er uklare. Det kan være alt mellem fugl og fisk.

Årsagen er, at når der ikke bliver lagt et klart CO2-budget, er der ingen tidsplan eller skala for niveauet af investeringer, som der er behov for. Det er det, som jeg vil arbejde for alle de steder, jeg får mulighed for det. Vi skal sikre, at vi begynder med at lave en CO2-budget for klimapolitikken.

Den nuværende klimapolitik lever ikke op til Paris-aftalen. Det har selv Klimarådet nu erkendt. Så hvad med at den nye regering starter med at være ærlige og siger, at de har opgivet at leve op til 1,5 graders målsætningen.

Vi er langt forbi den tid, hvor det er nok at sige, at vi er ”ambitiøse”.

Det, som alle skal kræve, det er en præcis ramme, et præcist budget-estimat og en præcis plan, hvor pengene selvfølgelig skal følge med. Det skal være slut med blot at være ambitiøs.

I det nye regeringsgrundlag er der ikke nye målsætninger, men blot en ambition om ”at sikre” og ”gennemføre” tidligere ”besluttede initiativer” fra sidste periode.

Det vil sige, at den nye regerings klimapolitik er at gennemføre den klimalov, som blev vedtaget for tre år siden, hvor de det meste af tiden brugte kræfter på at finde kreative skrivebordsøvelser for, at det skulle se ud, som om at de var i gang med at implementere den – uden at gøre det.

Der sker lidt på energi-siden, men stort set intet på alle andre områder: landbrug, transport og byggeri, etc. Og derudover er det intet om udfasning af de sorte energiformer.

Alligevel er det – trods alt – positivt, at de udpeger en klimaminister, som har beskæftiget sig med området tidligere. Men det er ingen garanti for noget.

Det er tydeligt skrevet ind i grundlaget, at der ikke skal laves klimapolitik. I stedet skal der laves erhvervspolitik, således at klimapolitikken er ”omkostningseffektiv”. I den økonomiske logik er investeringer i grøn omstilling en udgift, der svækker vores produktivitet og konkurrenceevne. Det betyder på nydansk, at der ikke bliver lavet klimapolitik af væsentlig karakter i den kommende regeringsperiode.

Jeg vil derfor i den kommende tid bruge min energi på at udfordre den blå økonomiske tilgang til klimapolitikken, og forsøge at få ministeren og andre relevante aktører til at indse, at de ikke kan blæse og have mel i munden samtidig. De skal vælge. Vælge mellem at arbejde for at beskytte de gamle industriers interesser eller arbejde for at sikre de nye grønne industriers interesser.

Så.. Hvad vil I?

Midterpolitikken i det her er virkelig godt gemt

Midterpolitikken i det her er virkelig godt gemt

Af Christine Lundgaard

Så er det i arbejdstøjet! 🔥

Vi har fået en højrefløjsregering som sælger forringelser for unge, lønmodtagere, studerende og arbejdsløse som nødvendighed og ansvar. Det samme med skattelettelser til de rige.

Til gengæld har den flertal i Folketinget. Så vi får brug for alle fælles kræfter!

Udpluk af regeringens visioner:

👉 Vi skal arbejde mere – og miste en årlig fridag for at finansiere hurtigere militær oprustning.

👉 Topskatten skal sænkes.

👉 Beskæftigelsesfradraget skal forhøjes. Dvs. lidt flere penge til alle i arbejde. Og ingenting til studerende, arbejdsløse og udsatte borgere. Samtidig fjernes det midlertidige børnetilskud til de fattigste familier.

👉 Erhvervsuddannelserne skal styrkes og ufaglærte voksne opkvalificeres, og det er der brug for. Men det finansieres ved at halvere halvdelen af de akademiske uddannelser og forringe SU.

👉 Flere får mulighed for at gå fra deltid til fuldtid. Men samtidig skal ansatte i det offentlige have færre muligheder for at gå på deltid, hvis de ønsker det. Hvordan vil I så lokke alle de medarbejdere tilbage, som er flygtet fra det offentlige pga. for dårlige vilkår og for stort arbejdspres?

👉 Jobcentrene nedlægges – men som en spareøvelse for tre milliarder. Og beskæftigelsesindsatsen skal i højere grad ud til private aktører. Så ingen bedre muligheder for arbejdsløse i sigte.
Højere løn til offentligt ansatte! Men den utilstrækkelige pulje på tre milliarder, der skal forhandles om, findes ved at spare i kommuner og regioner. Så er vi jo lige vidt.

👉 Seniorpensionen skal lægges sammen med Arne-pensionen. Det er samlet set en besparelse. Til gengæld kalder vi den nu “Arne Plus”.

👉 Flere “ikke-vestlige indvandrere” skal i arbejde ved at få en ny “arbejdspligt” for borgere på kontanthjælp. Så man skal piskes lidt ekstra hvis man kommer fra et bestemt land. Føj. Det hænger godt sammen med det næste:

👉 Regeringen vil udfordre konventionerne – endnu mere end i dag. Bl.a. for at fratage statsborgerskabet fra flere. Det er oprørende og næppe lovligt.

👉 Højere klimamål – men hvordan skal vi nå dem?? Der skal indføres en CO2-afgift på landbruget og fødevareproduktionen, men den må ikke forringe erhvervets konkurrenceevne. I følge Klimarådet når vi slet ikke 70%-målet med den nuværende politik. Det er helt sort.

👉 Fortsat udrulning af fjernvarme, udbygning af sol- og vindenergi, udbygning af elnettet – for at komme af med gas- og oliefyr. Ja tak. Men samtidig sløjfes Togfonden, som var et af de vigtigste redskaber til at forbedre den kollektive trafik og give os alternativer til flere klimaskadelige motorveje og privatbiler. Det er faktisk en katastrofe.

👉 Hvad med børn og unge? Den massive mistrivsel skal afdækkes i en kommission…

Midterpolitikken i det her er virkelig godt gemt. 😠

Jeg vil gerne fortælle mere om, hvordan man kan blive aktiv i partipolitik

Jeg vil gerne fortælle mere om, hvordan man kan blive aktiv i partipolitik

Af Christina Olumeko, Alternativet

I sidste uge pakkede jeg mit kontor på Københavns Rådhus ned. Nu skal jeg nemlig fokusere på at lave politik i Folketinget 💚

Jeg nåede at sidde knap et år i Københavns Borgerrepræsentation, og det har været lærerigt, sjovt og svært! Jeg har gjort mit bedste, og jeg er blandt andet glad for at have været med til at:

💡 Igangsætte arbejdet med forsøg med 4-dages arbejdsuge
🚙 Bygge flere delebilspladser
🌞 Skabe bedre rammer for solceller og ladestandere i byen
🌈 Sikre penge til byens første LGBT+ medborgerhus
🍩 Igangsætte pilotforsøg med doughnutøkonomi i tre år
🚾 Sikre penge til det første toilet for mennesker med omfattende bevægelseshandicap
🔋 Indføre første klimaborgerting og borgerforslag i Kbh

Min tid på rådhuset har lært mig, at politik ofte tager lang tid fra ide til realisering. Og, at politik kan være hårdt, fordi man har mange forskellige typer opgaver på en gang f.eks. at læse mødemateriale, forhandle med folk, lytte og få ideer og skrive debatindlæg. Men samtidig har jeg også indset, at man kan lære meget hen ad vejen, og jeg tror faktisk, at det som afholder mange fra at stille op til valg eller i det hele taget deltage i partipolitik er, at man tror, man skal kunne det hele i forvejen. Det er ærgerligt, fordi vi er simpelthen alt for få mennesker, der i dag er aktive i partipolitik og dermed har direkte indflydelse på partiernes politikprogrammer. Så hvis du læser det her og overvejer at blive partipolitisk aktiv på en eller anden måde i f.eks. Alternativet, så skriv endelig til mig, så vil jeg gerne fortælle mere om, hvordan man kan blive aktiv i partipolitik og høre dine tanker om det.

Tusind tak til jer, som har fulgt med indtil videre. Jeg håber, at I også har lyst til at følge med i mit folketingsarbejde 💫

Tænk hvad et progressivt flertal kunne udrette?

Tænk hvad et progressivt flertal kunne udrette?

Af Christina Olumeko, skatteordfører, Alternativet

Tænk hvad et grønt og progressivt flertal kunne udrette?

En af de største klimaskandaler i sidste valgperiode var den såkaldt grønne skattereform, der gav en særlig rabat til de største udledere af CO2, og dermed markant forsinkede den nødvendige, grønne omstilling i Danmark.

Under valgkampen tegnede der sig heldigvis et flertal i befolkningen til at få lavet en mere effektiv, ensartet og fair CO2-skat. Vi i Alternativet har derfor også store forhåbninger til at dette flertal kunne fremtvinge den reelle klimahandling, vi har brug for.

Desværre ser det nu ud til at Socialdemokratiet vil inkludere flere klima-nølende partier i regeringen – partier, der igen og igen har sagt at klimalovene reelt ikke må ændre vores levevis. Vi skal fortsætte med at forbruge og producere som før.

Det må simpelthen ikke blive realitet. Vi må og skal sikre at danskernes klimaambitioner og håb bliver båret helt ind i Folketinget. Der er brug for klimahandling. Ikke flere planer og planer for planer.

Klimaet venter ikke. 

Lettelsen kunne tydeligt høres

Lettelsen kunne tydeligt høres

Af Mai Willadsen, Enhedslisten

Lettelsen kunne tydeligt høres til socialdemokraternes valgfest, da det viste sig, der var et rød-grønt flertal på valgdagen.

Man kunne se den malet i ansigterne på ministre og socialdemokrater. Ude i hele landet havde mange det på samme måde.

Og det forstår jeg godt. For hvis vi skal have en chance for nå vores klimamål, beskytte vores natur og drikkevand, lave en stor grøn omstilling af landbruget og ikke mindst give et retfærdigt og substantielt lønløft til de velfærdsansatte, så vi kan redde velfærden.

Ja så kræver det et politikken laves til venstre, ikke til højre.

Mette Frederiksen og socialdemokraterne, risikerer en række kolossale løftebrud. For de kan simpelthen ikke kan levere på deres valgløfter med højrefløjen i regeringskontorerne.

Hvis man giver Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen vetoret over klimapolitikken, så misser vi vores klimamål. Hvis vi giver dem styring over velfærden, bliver der ikke leveret ligeløn. Det går ikke.

Det er et kæmpe svigt, at højrefløjen er vigtigere for Mette Frederiksen end klimaet og velfærden.

De løftebrud, som hun nu lægger op til, advarer jeg kraftigt imod i dagens Jyllands-Posten.

📸 Gregers Tycho, JP

JULIE JACOBI GIVER MIG HÅB

JULIE JACOBI GIVER MIG HÅB

Af Carsten Jensen, forfatter


Julie Jacobi giver mig håb. Unge mennesker som hende giver mig håb. Det er derfor, vi skal have valgretsalderen nedsat til 14 år.
Og det er, derfor du kan læse hendes tale her.
Det er den bedste valgtale, du kommer til at læse.

KÆRE KLIMATOSSER!
Kære klimatosser! Kære alle, jer der endnu ikke er blevet det endnu!

Allerførst vil jeg gerne takke Carsten Jensen for hans store engagement! Carsten viser, at klimakampen ikke kun er for de unge! Hvis flere var så modige som Carsten, ville klimaet fylde mere i valgkampen.

En valgkamp for de få. For de få mennesker, der rent faktisk må stemme. Og det er ikke alle. Jeg er 14 år. Derfor kan jeg ikke stemme. Men er det ikke min fremtid, der står på spil? Min og alle de andre unge menneskers fremtid. Os, der på grund af deres fødselsår ikke kan stemme. Unge mennesker, der har en masse at skulle have sagt. Og det er frustrerende. Det er frustrerende at se tudsegamle politikere med det ene ben i graven, stå og sige at vi har gjort en masse for klimaet. Det kan da godt være, at de synes, at de har gjort meget, men meget er ikke nok. Det er ikke deres fremtid, der står på spil. Det er vores.

Man bliver ramt af en følelse af magtesløshed! For hvad kan I og jeg som enkeltindivider egentligt gøre? Når politikerne ikke tager problemet seriøst, og når man ikke engang kan stemme.

Kære unge mennesker – derfor skal vi trække vores forældre og bedsteforældre med os! Vi må ikke give op! Måske kan det føles håbløst, men hvert enkelt menneske gør en forskel. Alle kan gøre en forskel. Og du kan gøre en forskel. Det kan du fordi du gør det sammen med andre. Prøv at kigge rundt på hvor mange der bare er mødt op i dag. Og vi er flere! Det er på den måde vi kan gøre en forskel. Når vi forener os.

Derfor vil jeg opfordre alle jer unge mennesker, der lige nu sidder og føler sig magtesløse: Gå med i kampen! Man skal vælge sine kampe med omhu. Det her er en kamp, der er værd at kæmpe. Fordi det er vigtigt at kæmpe for vores planet. For vores natur. For forandring. Og for fremtiden. Jeg tror godt vi kan blive enige om, at fremtiden er værd at kæmpe for.

Det er tid til at gøre noget reelt. Vi skal holde os for gode til lette løsninger. Der findes ingen lette løsninger! Lige nu råber alle politikerne om kap, at atomkraft er løsningen. De påstår, at atomkraft med et fingerknips kan løse alle vores klimaproblemer. Helt ærligt, så er jeg overbevist om, at det ikke er den rigtige løsning. Det vil tage mere end 15 år at få atomkraft i Danmark. Det er da for sent! Vi har allerede hvilet i for lang tid. Så skal vi da ikke vente med at gøre noget til om 15 år?! Det er da tosset, at politikerne tror, det vil løse den krise vi står i.

Klimakrisen raser allerede. Lige nu. Muligvis er atomkraft grønt. Men det er for sent og for dyrt. Det vil tage de penge, der kunne bruges på grøn forandring nu og her! Jeg kan se det for mig. Hvordan politikere i hele landet vil sige: ”Nu har vi indført atomkraft” og ikke gøre mere. Det vil være den ultimative stopklods i dansk klimapolitik. Det vil få alle til at hvile på laurbærrene med det sølle argument, at nu har vi jo indført atomkraft.

Det er ikke den vej, vi skal ned ad! Vi skal have handlinger på bordet, og det skal være handlinger med øjeblikkelig virkning. Ikke kun en eller to konkrete ting, men mange. Det er på den måde, at vi kan gøre noget. Vi skal have en flyafgift, der er højere end 13 kroner. Klimaet kan ikke bruge symbolpolitik til noget. Vi skal have en lavere moms på frugt og grønt. Et økologisk landbrug. For hvem vil have gift i deres mad?

Vi skal genbruge vores tøj, og vi skal have en offentlig transport, der fungerer. Ikke kun i storbyerne, også på landet. Jeg bor selv på landet. Det er svært at tage den offentlige transport, og dermed den klimavenlige vej i skole, når man enten kan komme mere end en time for tidligt eller flere minutter for sent. Det skal være muligt for alle at transportere sig klimavenligt. Og hvis ikke med busser, så med cykelstier. Fortove. Jeg har ikke lyst til at cykle eller gå i skole, hvis jeg risikerer mit liv. De sidste ti-tyve år har flere unge mennesker mistet livet på landevejene ud til Mesinge, hvor jeg bor.

Hvad med at give folk et klimavenligt valg? Jeg tror der er mange der i så fald vil tage det. Og et skridt frem! Prioriter dog cykelstier! I Kerteminde kommune vil man f.eks. helt afskaffe puljen til cykelstier. Bl.a. til fordel for byggeri af rigmands-boliger. Bare fordi politikerne ikke kan holde styr på økonomien. Her er det jeg spørger mig selv: Er de boliger virkeligt det værd? Er den udvidelse virkeligt det værd? Det synes jeg ikke det er. Jeg vil meget hellere have cykelstier end jeg vil have millionærer kørende rundt i Mercedes’er.

Det er vigtigt, at vi midt i denne valgkamp holder gejsten oppe. Lader vores gåpåmod vokse. Det er vigtigt at holde arrangementer som dette, og igen og igen minde politikerne om at klimaet er vigtigt. Lad det være et oprør under opsejling, og tag dine venner med. Dine forældre. Dine bedsteforældre. Dine søskende. Det er vigtigt! Jo flere vi er des bedre. Lad os marchere gennem byen. Lad os åbne politikernes øjne. Og lad os redde vores dyr, vores planter, og os selv. Lad os skabe en fremtid. For alle.

Rigtig god klimamarch!

Vi kommer ikke til at være regeringens lille hundehvalp

Vi kommer ikke til at være regeringens lille hundehvalp

Af Theresa Scavenius, Alternativet

Regeringen er eksperter i at snyde befolkningen.

I formiddags var jeg i TV2 News for at kommentere på Mette Frederiksens “nye” klimaløfter.

Nu igen efter en sort regeringsperiode, vil de nu prøve at bilde os ind igen, at nu vil de rykke på alt det, som de også lovede at rykke på for 3,5 år siden.

Den tror jeg ikke på. Jeg gider ikke medvirke i disse julelege med befolkningen. Jeg vil have reel klimapolitik i den kommende regeringsperiode.

Hvis jeg bliver valgt ind og Alternativet får et stærkt grønt mandat, så kan jeg love, at regeringen ikke længere skal slippe afsted med at lave greenwashing.

Så skal vi have en ærlig samtale om, hvor stort et ansvar vil Danmark påtage sig for at løfte en global krise.

I Alternativet måler vi ikke klimapolitik på løfter og målsætninger. Vi måler på reelle tiltag.

Vi skal stoppe med at snakke målsætninger ude i fremtiden. Og beslutte, hvad vil vi gøre nu. I denne regeringsperiode!

Min mission er at vi får lavet det skifte. Første step er landbruget. Dernæst energi. Dernæst transport.

Vi er ikke ligeså naive som Radikale, SF og Enhedslisten. Vi kommer ikke til at være regeringens lille hundehvalp.