Demokratiet er vigtigt!

Demokratiet er vigtigt!

Københavns Kommune skriver:

Vil du hjælpe til, når der er folkeafstemning den 1. juni?

Et valg er demokratiets festdag! Det er altid spændende, det kan man mærke på alle, der er med. Det er ikke bare endnu en arbejdsdag – det er noget særligt! Det vil jeg ikke gå glip af.”

Der er mange opgaver, der skal løse, når der bliver afholdt et valg – spørg bare Johnny som er en vaskeægte valgveteran! Han har været tilforordnet seks-syv gange.

”Det skyldes almindelig politisk interesse – men det er også fordi: demokratiet er vigtigt! Det er enormt sjovt at se, hvor nøjagtigt systemet er, hvor meget der tjekkes, hvor meget der sørges for, at den enkelte kan få lov at stemme i god ro og orden. Jeg tror, det vil overraske de fleste.”

Johnny har prøvet at byde folk velkommen, at stå ”ved gardinet” og hjælper med at finde ledige stemmebokse.

Gør som Johnny og meld dig som tilforordnet på https://www.kk.dk/meld-dig-som-tilforordnet

Jeg har selv rejst en del i Afrika

Jeg har selv rejst en del i Afrika

Af Mette Frederiksen, Statsminister

I dag er jeg i Bruxelles. Først for at mødes med mine europæiske kollegaer og drøfte den alvorlige situation i Ukraine. Og derefter til topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union. Jeg har selv rejst en del i Afrika. Og jeg har set, hvordan nød og fattigdom kan ødelægge et samfund. Men jeg har også set, hvordan håb og samarbejde kan gøre en stor forskel.

Der er særligt to ting, der optager mig i Afrika lige nu. Det ene er situationen i Vestafrika og Sahel. Regionen er ustabil bl.a. på grund af tilstedeværelsen af terrorgrupper som Al-Qaeda og Islamisk Stat. Det truer sikkerheden for lokalbefolkningen. Samtidig kan det øge risikoen for migrationsstrømme mod Europa. Det er en alvorlig situation på tærsklen til Europa. Og selvom det ikke er nemt, skal vi engagere os og sammen løse den krise, der plager regionen.

Det andet er klimaet. De afrikanske lande har verdens bedste vedvarende energiressourcer i form af sol og vind. Det potentiale skal udnyttes bedre. Og vi skal i EU – og i Danmark – understøtte Afrika, så de får fart på den grønne omstilling. Det er vigtigt, fordi det kan skabe nye jobs og bedre adgang til energi. Og så er det selvfølgelig helt afgørende for klimaet 🌿🌍

Havvind gavner naturen

Havvind gavner naturen

Af Margrete Auken

Havvind gavner naturen!🌊💨

EU’s strategi for havvindmøller er nu kommet et skridt videre. Men der er ikke så lidt blæst om den. Skeptikerne frygter at flere havvindmøller vil volde problemer for fuglene og smadre havbunden.

Det er der heldigvis ikke noget stærkt bevis for, men hvad vi hidtil har kunnet iagttage går lykkeligvis i en anden retning

Siden 1970’erne har jeg kæmpet for naturen. Og klimakampen gik jeg ind i i 1990, længe før alle og enhver var klar over truslens omfang.

Sine steder kan der være konflikt mellem vedvarende energi og naturhensyn, men når det gælder havvind tyder meget på at de to helt nødvendige kampe tværtimod at være i konflikt, kan understøtte hinanden.

Havbunden i det meste af Danmark er ødelagt af trawlfiskeri og forurening fra landbruget og har voldsomt behov for en heftig indsats.

Samtidig har vi kunnet iagttage at havvindmøller, især de kystnære, skaber nye rev ved fundamenterne som bliver gode levesteder for tang, fisk og skaldyr – og således serverer masser af mad til fugle, fisk og havpattedyr.

Den historie burde alle kunne glæde sig over og skubbe på for at få mere gang i udbygningen af havvind.

Vi har IKKE tid til skrivebordsgrønt!

Vi har IKKE tid til skrivebordsgrønt!

Af Margrete Auken

Vi skal have opdateret EU-landenes nationale klimamål!

Jeg skal i foråret forsøge at forbedre en af EU’s helt centrale klimalovgivninger på vegne af De Grønne. Det er den såkaldte ’byrdefordeling’ (Effort Sharing Regulation) der skal opdateres for at komme på linje med EU’s klimalov.

Byrdefordelingen er den eneste del af EU’s klimapolitik der sætter bindende klimareduktionsmål for hvert enkelt medlemsland. Den dækker over udledninger fra transport, bygningsopvarmning, landbrug og affaldshåndtering – og er hamrende vigtig!

I dag diskuterer vi den i Parlamentets miljøudvalg for anden gang, og mit budskab er blandt andet at vi skal fokusere på nødvendigheden af at få lukket nogle af de smuthuller i lovgivningen der truer effektiv klimahandling.

Vi har IKKE tid til skrivebordsgrønt!

Postkort fra Berlin

Postkort fra Berlin

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Det er vigtigt at have gode venner. Og det er Tyskland 🇩🇪🇩🇰
Tysklands nye kansler, Olaf Scholz, og jeg deler stærke socialdemokratiske værdier. Og vi havde i dag mulighed for at udbygge vores venskab med et rigtig godt møde i Berlin.

Tyskland er vores største nabo og en tæt allieret.

Med alt hvad der sker i og omkring Europa i denne tid, så kunne timingen for vores møde ikke være bedre. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er den mest alvorlige siden afslutningen på den kolde krig. Det fik vi lejlighed til at drøfte.

Og så talte vi selvfølgelig om klima. Den tyske regering har fremlagt store ambitioner for den grønne omstilling. Det er klart, at der er mulighed for at arbejde tæt sammen her. Og vi står klar med danske løsninger, som kan understøtte Tysklands omstilling.

Dyr skal ikke have mere medicin end højst nødvendigt!

Dyr skal ikke have mere medicin end højst nødvendigt!

Af Margrete Auken

Jeg, SF og De Grønne har i årevis kæmpet for at begrænse forbruget af antibiotika i Europa. Og vi er allerede kommet rigtig langt.

Men en ny EU-lov får dyrlægerne til at råbe op – de mener nemlig den tvinger dem til at bruge mere medicin.

Det er selvfølgelig ikke meningen!

På europæisk plan vil loven ellers betyde en markant nedgang i brugen af antibiotika, og det er godt. Men vi er allerede gode i Danmark, og det tyder ikke på der er taget højde for det i loven.

Det er meget svært at se hvad der reelt er gjort fra dansk side for at få udbredt de danske erfaringer med at mindske antibiotika – og få det respekteret i loven.

Men uanset hvad skal mængden af antibiotika i dyr ikke stige – det siger sig selv. Derfor har jeg stillet spørgsmål til Kommissionen om sagen, er i fuld gang med finde ud af om nogen har sovet i timen og ikke mindst mobilisere bredt og effektivt for at sikre at loven lever op til sit formål.

Alt andet vil være helt skævt!

I dag fremlægger EU-Kommissionen den plan, der sniger atomkraft og naturgas på listen over grøn energi

I dag fremlægger EU-Kommissionen den plan, der sniger atomkraft og naturgas på listen over grøn energi

Af Margrete Auken

I dag er en sort dag for EU’s grønne omstilling.

Klimakrisen kræver mod og beslutsomhed nu og her, og EU har et kæmpe ansvar. Derfor kaldte vi EU’s klimalov for verdens vigtigste, og derfor er EU’s ’Green Deal’ så afgørende.

Men i dag inviterer EU-Kommissionen fossile brændsler indenfor og bryder med flere helt grundlæggende principper for EU’s miljø- og klimapolitik:

Forsigtighedsprincippet og ‘forureneren (ikke samfundet) betaler’.

I eftermiddag fremlægger EU-Kommissionen nemlig den plan der sniger atomkraft og naturgas på listen over grønne investeringer. De skal mærkes som ’overgangsteknologier’ – selv om de langtfra lever op til Kommissionens egne regler for hvad det er.

Atomkraft og naturgas hører ikke hjemme i den grønne omstilling. Men uanset om man er uenig med mig her, er det alarmerende at disse energiformer forsøges inkluderet i listen over grønne investeringer – stik imod de fastsatte kriterier.

Skal vi have gavn af den liste, skal den være troværdig og fri af politiske hensyn og business-interesser.

Når Kommissionen afviger fra lovgivningen for at føje enkelte lande og industriers politiske og økonomiske særinteresser, tager den samtidig alvorligt skridt henimod at gøre listen utroværdig og i værste fald direkte vildledende.

Ak og Suk!

Afstemning om EU strategi for bæredygtig og smart mobilitet

Afstemning om EU strategi for bæredygtig og smart mobilitet

Af Margrete Auken

🇪🇺 EU skal satse mere på blød og kollektiv trafik!

I dag stemmer Europa-Parlamentets miljøudvalg, som jeg sidder i, om sin holdning til Kommissionens strategi for bæredygtig og smart mobilitet.

Jeg har været medforhandler på vegne af De Grønne – og mit fokus har især været at skubbe på for alternativer til biler og motorveje.

Bedre forhold for bløde trafikanter som forgængere og især cyklister, langt bedre kollektiv trafik og i øvrigt smartere integration af de to. Det har været mine hovedprioriteter i forhandlingerne.

Flere krav til bæredygtighed inden for luft- og skibsfart, strengere regulering af de kæmpestore og unødvendige SUV’er (eller kampvogne som jeg kalder dem!) og en ambitiøs slutdato for salget af nye biler med forbrændingsmotor. Dét er vigtigt!

Her til formiddag stemmer vi om den. Forhåbentlig betyder det på lang sigt flere glade cykelsmil – som mit her i foråret 1950 da jeg som 5-årig fik min første cykel!

Hegn om Europa løser ikke noget

Hegn om Europa løser ikke noget

Enhedslisten skriver:

Rosa Lund var i P1 Debat i mandags, hvor debatten handlede om hegn og mure omkring EU’s grænser.

Hun blev blandt andet spurgt om, hvorvidt det er på tide at bygge flere mure og pigtrådshegn omkring Europa, så vi kan beskytte EU’s ydre grænser.

Her er hendes svar:
Nej, det mener jeg ikke. Jeg har svært ved at se, hvad det skal løse. Det er ikke sådan, at mennesker holder op med at være på flugt, fordi vi har mere pigtråd omkring EU’s ydre grænser. Når det er sagt, så er jeg enig i, at det er meget nemt for os at stå i Danmark, som tager meget få flygtninge, og sige, hvad Grækenland skal gøre. Derfor mener jeg, at vi skal have en bedre fordeling og en mere solidarisk fordeling af flygtningene i Europa.

Hegn om Europa løser ikke noget. Det stopper ikke migrantstrømmene.

Jeg har svært ved at se hvad det løser.

Jeg synes ikke, det er fornuftigt at bruge penge på hegn. Jeg tror, at det hegn og Frontex (Den Europæiske grænse- og kystvagt) især ender med at koste menneskeliv i sidste ende. Vi ser, at Frontex laver de der pushbacks tilbage til Tyrkiet, hvor folk jo dør midt ude på Middelhavet. Derfor mener jeg, at det er en dårlig løsning.

Det handler om at der er mennesker på flugt. Det handler om rettigheder. Det handler om mennesker på flugt fra krig, tørke, og som er personligt forfulgt. Jeg synes også, at vi skal hjælpe Grækenland. Men den bedste måde at hjælpe Grækenland på er at tage nogle af de mennesker, som er i Grækenland. Som er på Lesbos, og flygtningebørn i Athens gader. Tage dem og give dem et ordentligt liv.

Danish Nights i Hamburg

Danish Nights i Hamburg

Statens Kunstfond skriver:

🇩🇰 Dansk musik rammer Tyskland 🇩🇪

Frem til lørdag d. 25. september går det løs i Hamburg, når @reeperbahn_festival endnu engang slår dørene op med et stort fokus på dansk musik. I år optræder hele 18 danske musikere i Hamburg under ”Danish Nights” på torsdag og lørdag – heriblandt kunstnerne @mlbuch_@jadablu93 og @ydegirl.

Reeperbahn Festival er en årlig musikfestival, der hvert år giver danske artister en helt særlig eksponering på verdens tredjestørste musikmarked – nemlig Tyskland. Inden koncerterne vil der derfor også være branchemøder og networking mellem kunstnerne og danske og udenlandske branchefolk og selskaber, som potentielt kan give dansk musik et godt skub ud over de danske landegrænser.

@musicexportdenmark koordinerer den danske satsning.

Artwork: MXD.