Vi burde lære mere tysk, ikke mindre

Vi burde lære mere tysk, ikke mindre

Af Nikolaj Bøgh, Konservative

For nylig vakte en artikel i fagbladet Folkeskolen en del opsigt, fordi en række lærere mente, at man skulle afskaffe tyskundervisningen i folkeskolen som led i at opnå en kortere skoledag. En lærer mente, at tysk var en ”uddød kompetence”, og at alle bare kunne tale engelsk med hinanden.

Men der er naturligvis meget store fordele ved at kunne tale med folk på deres eget sprog, og da Tyskland er et vores allerstørste eksportmarkeder, koster det efter al sandsynlighed vækst og arbejdspladser, at kompetencerne inden for det tyske sprog er i frit fald.

At vi i så stort omfang – ikke blot sprogligt – har fravalgt tysk kultur til fordel for navnlig amerikansk er i det hele taget et stort tab for vores land. Gennem århundreder var dansk og tysk kultur tæt sammenvævede, og København var i stort omfang en tosproget by. Centraladministrationen bestod under enevælden af henholdsvis Danske Kancelli, som tog sig af kongerigets anliggender, og Tyske Kancelli, som tog sig af hertugdømmernes anliggender.

Den danske guldalder opstod på grundlag af en kaskade af tysk inspiration. Oehlenschläger skrev Guldhornene efter inspiration fra den tyske romantik, Kuhlau, som skrev musikken til vores nationale skuespil Elverhøj, var tysker etc. etc.

De danske universiteter udspringer oprindeligt af den tyske Humboldttradition og dens idealer om dannelse og fri forskning. Men dens fine principper har været stærkt på retur gennem de senere år, hvor dannelsestænkningen er erstattet af et fokus på kompetencer og arbejdsmarkedets behov, og hvor vores universiteter mere og mere er blevet ændret fra den humboldtske model til den angelsaksiske med bachelors, phd’er etc., og hvor undervisningssproget i stigende grad er blevet engelsk.

Amerikansk kultur, som vi i stort omfang har erstattet den tyske (og den danske) med, er en slem gang blandede bolscher, nogle af dem med en betydelig bismag. På det senere bl.a. med en helt uspiselig identitetspolitik, som 1:1 forsøger at gøre USA’s historie og virkelighed til vores. Det er der ikke noget godt at sige om.

Tabet af den tyske dimension i vores liv skyldes selvfølgelig historiens gang, nationalitetskampen og krigene i 1800-tallet og ikke mindst nazismen og 2. verdenskrig. Men det er og bliver et tab og bestemt ikke noget, vi har nogen interesse i yderligere at udvande, tværtimod kunne vi på mange planer godt bruge noget mere tysk sprog og tysk kultur i vores samfund.

Bornholms vej ud af 2. Verdenskrig er et overset kapitel i Danmarkshistorien

Bornholms vej ud af 2. Verdenskrig er et overset kapitel i Danmarkshistorien

Af Mette Frederiksen, Statsminister

I dag er det 75 år siden, at de sidste fremmede tropper forlod Bornholm. Anden Verdenskrig var endegyldigt slut i Danmark.

11 måneder forinden blev befrielsen fejret i resten af landet. Men for bornholmerne fortsatte krigen.

Den 7. og 8. maj i 1945 faldt bomberne over Rønne og Nexø. Ti bornholmere mistede livet. Mange mistede deres hjem. Bornholmerne oplevede et dramatisk kapitel i krigen.

I dag mødte jeg Ella. Hun var bare ni år, da bomberne faldt. Hendes beretninger fra den gang gør stort indtryk.
Bornholms vej ud af Anden Verdenskrig er blevet kaldt et overset kapitel i Danmarkshistorien. Mange følte sig glemt. Måske endda svigtet. Også i tiden efter.

Men kære bornholmere: I er ikke glemt. Jeres historie bliver fortalt. Jeres historie er Danmarks historie.

Det vidste jeg ikke om Tove Ditlevsen

Det vidste jeg ikke om Tove Ditlevsen

Af Frede Jakobsen

DET VIDSTE JEG IKKE. Om Tove Ditlevsen. Hun var skarp som en ragekniv i debatten om de tyske flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig. PH (Poul Henningsen) havde i et par kronikker i Politiken i 1946 skarpt kritiseret behandlingen af disse flygtninge. Det kom der mange rasende reaktioner på. Bl.a. fra den socialdemokratiske minister Johannes Kjærbøl. Så røg Tove Ditlevsen til tasterne og skrev et svar i Politiken. Her er et par citater. Og hav gerne i baghovedet debatten i dag om flygtninge. “Der er opstaaet et nyt uartigt Ord i Sproget, eller rettere et gammelt, kendt Ord har faaet en helt ny Klang. Det er Ordet Medlidenhed. Hvor skrækkeligt og kompromitterende det i Øjeblikket er, ses bl.a. af, at selv Poul Henningsen i sine to glimrende Kronikker i Politiken måtte indsvøbe sin Opfordring til at behandle de tyske Flygtninge menneskeligt i den mere teoretiske Debat om det demokratiske Princip om Ytringsfrihed. Forskrækket frasiger han sig enhver Mistanke om, at han skulde have haft i Sinde at “starte en Medlidenhedskampagne”. Skal Mennesker hjælpes i Dag, gælder alle andre Motiver end Medlidenheden. Den alene, Interessen for og Medfølelsen med andres Lidelser, – et ægte demokratisk Træk – gaar det ikke an at appellere til”. Kjærbøl havde bl.a. i sit svar til PH argumenteret med, at man ikke kunne hjælpe flygtningene mere, når nødstedte danskere heller ikke blev hjulpet. PH kaldte det et tåbeligt argument. Og Tove Ditlevsen gav ham ret og skrev: “Det er den samme Logik, som en udmærket og i alt fald førkrigshumanistisk, dansk Mand anvendte, da han sagde: PH skriver ganske vist, at disse Mennesker er 50 om hver Retirade, men på Alsgades Skole (tysk fængsel under besættelsen) var vi 72 internerede om hvert W.C. På den Maade kan man standse alting. Man løber selv hos højtbegavede, tænkende Mennesker mod en Selvretfærdighedens Mur, hvor al ærlig demokratisk Stræben forvandles til ‘Pladderhumanisme’ og ‘Øllebrødsbamhjertighed’.” Citaterne er fra den helt nye og fremragende (omend næsten for detaljerige) bog af Thomas Harder “De uønskede – de tyske flygtninge i Danmark 1945-1949”.

FRA INTERNETTETS BARNDOM

FRA INTERNETTETS BARNDOM

Af Leif Lønsmann

I denne weekend for 25 år siden var jeg på BogForum i København. Som udviklingschef i DR skulle jeg deltage i præsentationen af ”noget helt nyt”.

BogForum 1995 havde nemlig iværksat et nyt tiltag. For at ”lokke et yngre publikum til”, som det hed.

Ambitionen var at give publikum mulighed for at tilgå et helt nyt såkaldt ”computernetværk”, senere kendt som ”Internettet” eller ”World Wide Web”.

DR var på pletten, med en generalprøve på en såkaldt ”home page” (”hjemmeside”), som ellers først ville blive lanceret den 1.januar 1996.

Forud var gået en svær fødsel i DRs ledelse, som stillede sig noget tøvende an overfor dette nye medie. Var det ikke bare en teknisk ”dille”, der snart ville gå i sig selv igen? Men en lille håndfuld pionerer, under ledelse af Christian Schade, havde overbevist os om at ”internettet” kunne gå hen og blive stort. Man regnede således med at der i Danmark ville være var helt op til 50-70.000 potentielle brugere af det nye netværk. Det drejede sig især om ”ansatte i uddannelsessektoren, mediebranchen og det offentlige”. Men også private måtte efter en årrække forventes at kunne tilgå internettet – fra biblioteker og uddannelsesinstitutioner.

Præsentationen blev en succes, og DRs ledelse gav efterfølgende grønt lys for en permanent ”Online-tjeneste”, i dag kendt som www.dr.dk.

Som udviklingschef for DR Radio, blev jeg spurgt om de nye tekniske muligheder og deres betydning for radiolytningen. Den slags spørgsmål er altid pinlige at genbesøge 25 år efter. Men her er hvad jeg i november 1995 fortalte Weekendavisen:

”I det næste århundrede bliver det måske muligt – sådan rent teknisk – at sende og modtage et ubegrænset antal radio- og tv-signaler via kabler, satellit, telepati eller internet. Og det bliver muligt for den enkelte radiolytter at sammensætte sit helt eget program på basis af tusinder af tilbud, som kan bestilles, nedtages, sammensættes, afspilles og lagres i stueradioen, bilradioen, mobiltelefonen, armbåndsuret eller generne. Det hele vil kunne fungere interaktivt, så enhver i princippet kan udstyres med en digital radiostation i lommeformat”…

1995 forekommer længe siden….

Åbent brev til Gunnar Sejr Poulsen

Åbent brev til Gunnar Sejr Poulsen

Af Christina Sejr Poulsen

Kæreste far

Så er det 75 år siden og tid til at hylde de helte, der var. Hvert år, omkring denne tid, finder jeg dit navn i modstandsdatabasen og bliver altid lidt rørt, når du dukker op og på den måde stadig “er der”.
Tror både, det handler om trangen til at føle stolthed over mit ophav, men også fordi det får mig til at tænke på, hvor få mennesker, der egentlig tør kæmpe for noget de tror på – og du var kun 19, da du kæmpede så vigtig en kamp.
Der er så lidt af det i vores del af verden i dag. For tiden består “oprøret” fra ungdommen i Danmark i retten til at kysse hinanden, at være sammen, at gøre den kommende sommer til endnu en “sommeren i deres liv”. Det er, på sin egen måde, både enkelt og smukt – og så alligevel en smule tankevækkende.

Ved godt, at den frihed du kæmpede for reelt er vundet og bibeholdt på en måde.
I dag kæmper vi mod andre slags fjender og er måske i gang med at miste en anden og meget mere kompleks frihed.

Men tak for din kamp og de mange andres, der turde dengang. Og tak for de mange mange historier om den tid. Du kunne fortælle i evigheder, da du levede, og jeg undskylder for hverken at høre ordentlig efter eller helt forstå, hvor vigtigt det var for din historie, men jo også for mit liv i dag.
Jeg husker ikke helt det præcise indhold af dine fortællinger, men jeg husker alvoren, stoltheden, men også en sørgmodighed i din stemme.
I dag minder du mig igen om, alt det man bør og skal og må og kan være taknemmelig for. Tak.

Kærligst
Din datter

STORT TILLYKKE TIL ARBEJDERMUSEET

STORT TILLYKKE TIL ARBEJDERMUSEET

Franciska Rosenkilde skriver på Facebook:

I aften fejrede vi, at Arbejdermuseet for nylig vandt den prestigefyldte internationale museumspris,DASA Award.
Prisen blev givet for museets stærke indsats for at styrke danske børn og unges demokratiske dannelse og for innovative undervisningstilbud.

“Det er lykkedes for Arbejdermuseet at genopfinde det at være et museum for arbejderhistorie. Det er en levende institution, der gennem undervisningsprogrammer engagerer børn og unge i grundlæggende demokratiske processer. Museet styrker de unge i at tage del i aktuelle politiske og sociale spørgsmål – spørgsmål, der definerer fremtiden for os alle.
Vi har brug for flere institutioner som denne. Stort tillykke til hele teamet på Arbejdermuseet.”
Sådan udtalte formand for European Museum Academy, Dr. Karl B. Murr. J.

Ingen tvivl om at Arbejdermuseet, med sine dygtige og engagerede medarbejdere gør en hel særlig indsats og skaber et museumsmiljø vi kun kan være rigtig stolte af. Jeg glæder mig til at følge, og blive inspireret af deres videre arbejde.

Fra sagogrød til smoothie

Fra sagogrød til smoothie

Af Lasse Bolander på Facebook

Mad skaber minder, og i dag udkommer den nye bog ”Fra sagogrød til smoothie” fra Samvirke. Inger Abildgaard, som har været madskribent og -redaktør på Samvirke gennem 25 år, er bogens forfatter. Hun tager os igennem danskernes madvaner fra 1940 til i dag, og det gør hun virkelig godt.

Bogen er til os, som holder af mad og holder af at snakke om mad, og jeg håber på et forrygende salg – for det gælder vel os alle sammen? Jeg har i hvert fald aldrig mødt nogen, som ikke kunne lide god mad, og den smager selvfølgelig bedst, når vi spiser den sammen.
I Coop har vi på mange måder været med til at skubbe på udviklingen af vores madkultur og gør det stadig. Derfor har vi har vi gennem tiden haft et medansvar for hvad vi som danskere har på tallerkenen.

”Fra sagogrød til smoothie” er i (bog)handlen fra i dag og med i Aftenshowet i aften.

50-års dagen for Thule ulykken

50-års dagen for Thule ulykken

Af Christina Rosendahl på Facebook

I dag kl. 21.39 er det nøjagtigt 50 år siden et amerikansk B52 bombefly med 4 brintbomber ombord styrtede ned på isen ud for Thule-basen i Grønland og spredte radioaktivt materiale over et meget stort område. I minus 40 grader stod hundredvis af Thule-arbejdere og skovlede radioaktiv sne op.

I forbindelse med premieren på min film Idealisten, genopførte vi hele flystyrtet “Live på Twitter” her: https://twitter.com/B52RealTime
Minut for minut kan du være med ombord på flyet mens det styrter. Tryk på linket og oplev hele flystyrtet fortalt i 147 tweets med billeder. Man skal læse nedefra og op.

Jeg sender en hjertestråle til de ca. 50 overlevede Thule-arbejdere, der i dag er samlet på Fyn for at mindes begivenheden og deres gamle venner.

TWITTER KANALEN:

SYNOPSIS:

“Idealisten” er en spændingsfilm om et af de mest hemmeligholdte kapitler i det 20. århundredes danmarkshistorie. Under den kolde krig i 1968 styrter et amerikansk B-52 bombefly, lastet med fire brintbomber, ned ved den amerikanske militærbase i Thule, Grønland. Både den danske og amerikanske regering meddeler, at ulykken er under kontrol, hvorefter et stort antal danske arbejdere indsættes i en gigantisk oprydningsaktion. 20 år senere opsøges den unge radio journalist, Poul Brink, af en tidligere thulearbejder, der hævder, at de mystiske og dødelige sygdomme, hans kolleger nu dør af, skyldes oprydningsarbejdet. Brink efterforsker historien, men da han konfronterer det officielle Danmark med sin mistanke, mødes han af en mur af tavshed og efterhånden går det op for ham, at sagen har tråde til både den danske og amerikanske regering.

TRAILER:

ØVRIGE SOCIAL MEDIA KANALER: