Abort

Abort

Af Leif Lønsmann

ABORT

I dag er det 50 år siden at det danske Folketing, med et snævert flertal, stemte for loven om fri abort. Forud havde gået en heftig debat, hvor især danske præster havde argumenteret imod at unge kvinder og læger skulle overtage Guds kontrol med artens videreførelse. En svær sag for præsterne, der samtidig gik imod udenomsægteskabelige svangerskaber.

Da loven kom til afstemning i Folketinget den 24.maj 1973 mødte en række kraveklædte præster op i tilhørerlogen i Folketinget for at protestere mod loven og advare mod dens vedtagelse. En af dem, pastor Jan Stolt, løftede fra tilhørerpladserne sit medbragte krucifiks og bad til Gud for en nedstemning af forslaget.

Om det var Gud, der ikke hørte præstens bøn, eller Folketingets flertal, der ikke fulgte Guds bud, er uafklaret. Loven blev vedtaget med 95 stemmer for og 56 stemmer imod. 17 undlod at stemme. Resten var fraværende.

Loven trådte i kraft 1.oktober 1973. Danmark blev dermed et af de første vesteuropæiske lande, der tillod fri abort. De kommunistiske diktaturer i Østeuropa havde allerede fri abort. Der spillede Gud ikke så stor en rolle i den politiske proces.

Little Richard: I Am Everything

Little Richard: I Am Everything

🎹 FILM & MUSIK: Få hele historien om rockens oprindelse i det sorte musikmiljø i USA og navnlig om ophavsmanden – Richard Penniman – bedre kendt som Little Richard. Gennem et væld af fascinerende arkivmateriale og optrædener, udruller filmen Little Richards livshistorie og afslører, hvordan Richard gjorde ultimativ selvrealisation til en kunstart. Men det, han gav til verden, var han aldrig i stand til at give til sig selv. Hele sit liv var han splittet mellem Gud, sex og rock’n’roll. Og Little Richard prægede rock’n’roll i en grad, der gør det umuligt at tale om Elvis, James Brown og The Rolling Stones uden at nævne ham. Se filmen i biografen fra den 4. maj.

📁 Ressourcer: BIOGRAF, Bongorama, Film & Musik, Grand Teatret 🛒, kino.dk, Signal, Reel Pictures.

Living

Living

🇬🇧  IT’S NEVER TOO LATE TO START: ‘Living’ er en overmåde velturneret og ultimativt stærkt gribende fortælling om en ganske almindelig mand (Bill Nighy i en glansrolle – en af karrierens største præstationer), der i årevis har levet et liv på sidelinjen – holdt i skak af årtiers formaliseret og rutinepræget arbejde i statsforvaltningen. I 11. time beslutter han at tage affære og ændre sin livsfortælling – og gøre en forskel, hvor han kan. Kazuo Ishiguro har skrevet manus baseret på Akira Kurosawas klassiker ‘Ikiru’ (At leve), som i sin tur bygger på Tolstoj. Filmen er en del af Filmporten. Se filmen i biografen fra den 4. maj.