Vidste du?

Vidste du?

Chan-Zuckerberg Initiative skriver:

Vidste du? Mennesker af europæiske aner tegner sig for 80 % af deltagerne i genetiske undersøgelser. Mennesker er forskellige. Vores datasæt burde også være det.

Dette er især vigtigt, da forskere fortsætter med at gøre store fremskridt i retning af personlig medicin. Vi støtter 16 teams af forskere fra forskellige discipliner, der vil studere sunde vævsprøver fra undersøgte samfund – hvilket gør den globale indsats for at kortlægge hver celle i den menneskelige krop mere repræsentativ og videnskabeligt relevant. Disse bestræbelser vil hjælpe videnskabsmænd med bedre at forstå, hvordan genetiske herkomster påvirker sundhed og sygdom, og opbygge målrettede terapier til mennesker med alle baggrunde.

Hvordan virker en vaccine? Johan Olsen fortæller!

Hvordan virker en vaccine? Johan Olsen fortæller!

Johan Olsen fortæller med stort fagligt overskud, hvordan malkepiger, syge høns og en muggen blomme blev nøglen til, at vi i dag kan slå en verdensomspændende pandemi ned med et lille prik.

Et prik, der ændrede verden – bogen om vacciner er Johan Olsens veloplagte bog om lægevidenskabens historie, der bl.a. byder på den farverige fortælling om, hvordan en sløset praktikants forglemmelser førte til opfindelsen af penicillin – den opfindelse, der i verdenshistorien har reddet flest menneskeliv. Vi skal også høre om, hvordan raske malkepiger satte Edward Jenner på sporet af, hvordan man kunne vaccinere imod kopper, der havde slået millioner af mennesker ihjel på verdensplan. Det var for øvrigt også Jenner, der fandt på ordet vaccine – på latin hedder en ko nemlig vacca (udtales vakka), så som en hilsen til koen Blossom, der havde hjulpet ham frem til hans opdagelser, opfandt Jenner ordet vaccine.

Sidste år blev historien om udviklingen af vacciner mere end aktuel, da vi pludselig stod over for en ny verdensomspændende pandemi, som med ét involverede hele Jordens befolkning i et kæmpemæssigt lægevidenskabeligt eksperiment.

Køb bogen her.

Nyttig selskabsviden om dagens sirenetest

Nyttig selskabsviden om dagens sirenetest

Af Ole Witthøft

Truuut. Kl 12 i dag afprøver Beredsskabsstyrelsen Danmarks varslingssystem.

Det består af sirener og systemet kan høres på over 80% af Danmarks areal.

Meningen er, at myndighederne skal kunne advare danskerne i tilfælde af katastrofe, krig eller store ulykker, så vi kan søge beskyttelse.

TV2 og Danmarks Radio har pligt til at afbryde alle udsendelser og underrette om f. eks. katastrofen.

Indtil 1993 blev sirenerne testet hver onsdag kl. 12. Nu hører vi dem kun den første onsdag i maj. Systemet bliver afprøvet hver dag, dog uden lyd.

Det moderne alarmeringssystem består af 1.078 højttalere, der er specialdesignet til at gengive alarmens få toner med en sindssygt kraftig lydstyrke.

Højttalerne er bygget i Videbæk og testen varer 8 minutter.
Så Danmark er ikke i krig, når du hører alarmen i dag.

Men du kan sende en tanke til de 30.000 mennesker, der hver dag arbejder i den danske lydbranche.

Med 40 mia i omsætning er lyd Danmarks 4. største eksporterhverv. Truuut!

Vi burde lære mere tysk, ikke mindre

Vi burde lære mere tysk, ikke mindre

Af Nikolaj Bøgh, Konservative

For nylig vakte en artikel i fagbladet Folkeskolen en del opsigt, fordi en række lærere mente, at man skulle afskaffe tyskundervisningen i folkeskolen som led i at opnå en kortere skoledag. En lærer mente, at tysk var en ”uddød kompetence”, og at alle bare kunne tale engelsk med hinanden.

Men der er naturligvis meget store fordele ved at kunne tale med folk på deres eget sprog, og da Tyskland er et vores allerstørste eksportmarkeder, koster det efter al sandsynlighed vækst og arbejdspladser, at kompetencerne inden for det tyske sprog er i frit fald.

At vi i så stort omfang – ikke blot sprogligt – har fravalgt tysk kultur til fordel for navnlig amerikansk er i det hele taget et stort tab for vores land. Gennem århundreder var dansk og tysk kultur tæt sammenvævede, og København var i stort omfang en tosproget by. Centraladministrationen bestod under enevælden af henholdsvis Danske Kancelli, som tog sig af kongerigets anliggender, og Tyske Kancelli, som tog sig af hertugdømmernes anliggender.

Den danske guldalder opstod på grundlag af en kaskade af tysk inspiration. Oehlenschläger skrev Guldhornene efter inspiration fra den tyske romantik, Kuhlau, som skrev musikken til vores nationale skuespil Elverhøj, var tysker etc. etc.

De danske universiteter udspringer oprindeligt af den tyske Humboldttradition og dens idealer om dannelse og fri forskning. Men dens fine principper har været stærkt på retur gennem de senere år, hvor dannelsestænkningen er erstattet af et fokus på kompetencer og arbejdsmarkedets behov, og hvor vores universiteter mere og mere er blevet ændret fra den humboldtske model til den angelsaksiske med bachelors, phd’er etc., og hvor undervisningssproget i stigende grad er blevet engelsk.

Amerikansk kultur, som vi i stort omfang har erstattet den tyske (og den danske) med, er en slem gang blandede bolscher, nogle af dem med en betydelig bismag. På det senere bl.a. med en helt uspiselig identitetspolitik, som 1:1 forsøger at gøre USA’s historie og virkelighed til vores. Det er der ikke noget godt at sige om.

Tabet af den tyske dimension i vores liv skyldes selvfølgelig historiens gang, nationalitetskampen og krigene i 1800-tallet og ikke mindst nazismen og 2. verdenskrig. Men det er og bliver et tab og bestemt ikke noget, vi har nogen interesse i yderligere at udvande, tværtimod kunne vi på mange planer godt bruge noget mere tysk sprog og tysk kultur i vores samfund.

En gentænkning af vores landbrug kan mindske risikoen for nye sygdomme

En gentænkning af vores landbrug kan mindske risikoen for nye sygdomme

Af Susanne Sayers

Kan vi gøre noget fremover for at begrænse smitte med diverse nye dødbringende vira? Ja, vi kan blandt andet skære ned på forbruget af kød. Det handler ikke om livsstil, men om at en stor del – over halvdelen – af de infektionssygdomme, som rammer os, enten har deres oprindelse i vores husdyr eller fra vilde dyr, som via vores husdyr har gjort mennesket til vært. Et klassisk eksempel er kopper, og diverse influenzaepidemier og -typer er også opstået fra især fugle og er hyppigt med vores tamme dyr som mellemstation blevet til infektioner, der kan smitte direkte mellem mennesker.
Vores kødproduktion kræver samtidig en enorm mængde plads til dyrkning af foder, og det bringer mennesker og vores husdyr tættere på områder med mange vilde dyr og dermed potentielt nye typer sygdomme, fordi vi rydder oprindelig skov osv for at gøre plads til landbrug. Rydning af regnskov i Sumatra betød, at en virus, der ellers kun ramte flagermus, nu bredte sig til lokale bønder og gav dem lunge- og hjernebetændelse. Da landbruget rykkede tættere på makakabernes habitat i Borneo, begyndte en særlig malaria, som ellers kun ramte aberne, at brede sig til mennesker, hvor den kunne blive dødelig.
Mellem 1940 og 2004 fik vi ifølge en undersøgelse bragt i tidsskriftet Nature 335 nye typer infektioner, der kunne ramme mennesker. 60 pct. af dem stammede fra dyr.
Så en gentænkning af vores landbrug ville også på sigt kunne mindske risikoen for nye sygdomme.
Men det er ikke det eneste, naturligvis, og man skal heller ikke bilde sig ind, at de sygdomme, som allerede er blevet fast bestanddel af vores sygdomsrepertoire, ville forsvinde, bare fordi vi blev vegetarer. De er kommet for at blive i en rum tid, fordi vi nu er naturlig vært.
Professor Eskild Petersen, ekspert i tropesygdomme, advarede i et studie i 2017 om, at vi ville se flere epidemier, og at de potentielt kunne ramme hårdere end før, fordi en større del af vores befolkning er ældre, og et stigende antal lider af diabetes, som ofte betyder et mere alvorligt sygeforløb under sygdomme som influenza (og altså også Covid-19). Det er en glæde, at så mange bliver ældre, men diabetestallene burde vi måske kunne gøre mere for at få ned.
Øget overvågning anbefalede professoren også og understregede, at matematiske modeller ikke er nok, og at presset på laboratorier osv betyder, at mange sygdomme først opdages meget sent, fordi opmærksomheden er på noget andet.

205 NYE OPSLAGSORD I RETSKRIVNINGSORDBOGEN – NUMMER 13 ER CLICKBAIT!

205 NYE OPSLAGSORD I RETSKRIVNINGSORDBOGEN – NUMMER 13 ER CLICKBAIT!

Af Peter Brodersen på Facebook:

Jeg har grupperet en håndfuld af de nye opslagsord her:

Identitetspolitik (som i sig selv er et nyt ord):
* ciskønnet
* ekkokammer
* identitetspolitik
* ikketroende
* ikkevestlig
* slavegjort
* værdipolitik

Politik i øvrigt:
* klimamål
* kulturkanon
* partshøring
* persondata
* rohingya
* socialkonstruktivisme
* trusselsniveau
* ungdomsparti
* valgknap
* visumpligt
* voluntarisme
* VVM, VVM-redegørelse (VVM = vurdering af virkning på miljøet)

Teknologi (lidt af et zeitgeist – som ikke er et ord endnu):
* clickbait
* feed
* fildelingstjeneste
* flow-tv
* game (verbum)
* gamer
* instagramme (verbum)
* instagrammer (substantiv)
* it-sikkerhed
* it-virksomhed
* megabit
* mobilbetaling
* ombooking/ombookning
* omprogrammere
* robotteknologi
* søgehistorik
* videoblog, videoblogger, videoklip
* vlog, vlogger
* VPN
* voiceover
* youtuber

Mere om vores nutid:
* plantebaseret
* plantefars
* streetfood

Dem, vi troede, vi havde i forvejen:
* enighed
* enkeltmandsvirksomhed
* fortælletradition
* panini
* pladsreservation
* pressefoto
* rusvejleder
* saltkværn
* skitøj, skiundertøj

Og så et par øvrige sjove, jeg ikke lige fandt en kategori til:
* drømmescenarie/drømmescenario
* hippocampus
* nulsumsspil
* overraskelsesmoment
* petroleumsblå
* refluks
* skateboarde (verbum)
* snorketryne

Enestående succes med bekæmpelsen af hepatitis C

Enestående succes med bekæmpelsen af hepatitis C

Peer Aagaard skriver på Facebook:

Jeg er simpelthen så stolt over, at min arbejdsplads i samarbejde med Københavns Kommunes misbrugscentre har haft den enestående succes med bekæmpelsen af hepatitis (leverbetændelse) C, som tilfældet er. For os som normalt ellers har fokus på forskning, har det været en kæmpe-fornøjelse at samarbejde med centrene. Gang på gang har jeg set mine sygeplejerske- og læge-kolleger styrte ud ad døren for at indtræde i rollen som behandlere og rådgivere af svært syge narkomaner og sørge for, at de kommer i behandling for Hep C, men også for HIV. En sådan indsats redder liv for det enkelte menneske, men betyder også at risikoen for spredning af smitte reduceres drastisk.

Man kan kun håbe, at denne form for intervention vinder indpas i resten af landet. Ikke kun for folkesundhedens skyld, men også fordi der er økonomiske fordele ved at “fange” patienterne så tidligt i deres sygdomsforløb som muligt.