En smuk dag i Øksnehallen

En smuk dag i Øksnehallen

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Håbefuld start på en smuk dag i Øksnehallen i morges. Højt engagement hos medarbejdere, hvor flere selv har meldt sig til opgaven. Og lettede og berørte danskere, der nu er vaccinerede med første stik. Talte med flere, der beskrev en følelse af frihed. Andre fortalte om tryghed.

I dag tester vi Danmarks vaccinekapacitet over hele landet. Vi har allerede vist, at vi er blandt de absolut førende til at bruge vaccinerne, så snart vi har modtaget dem. Regionerne skal være klar til at vaccinere op mod 100.000 danskere om dagen, når vi har vacciner nok til det – og vi vil inddrage private virksomheder for at få en daglig kapacitet på helt op imod 400.000 om dagen.

Det gør mig glad at se, hvor mange danskere, der takker ja til vaccinen. Det går desværre stadig for langsomt med at få vacciner leveret. Sådan kan det ikke fortsætte. Det var mit klare budskab i går til mine europæiske kollegaer. Vi skal udvide den europæiske vaccineproduktion, så vi i fremtiden står stærkere i kampen mod en pandemi.

Rigtig god fredag.

Det er corona, vi bekæmper – ikke hinanden

Det er corona, vi bekæmper – ikke hinanden

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle,


Jeg vil gerne dele mine og regeringens overvejelser med jer forud for, at vi snart kan tage de næste skridt i en gradvis og ansvarlig udfasning af restriktionerne.

Et forbehold først: De fleste er nok – med rette – optaget af, hvad der konkret sker fra 1. marts og frem. Hvad åbner, og hvad gør ikke. Det kan jeg ikke svare på endnu. Beregninger fra eksperter og myndigheder skal drøftes med Folketingets partier. Det sker tirsdag. Og forhåbentligt kan vi så onsdag melde ud, så det stadig sker i ordentlig tid, inden restriktionerne udløber.

Teksten handler derfor om noget andet – om den tilgang vi har som regering. Ligesom jeg vil forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, der er rejst den seneste tid. Jeg vil gerne gøre det grundigt, så det bliver ret langt (og måske med fare for, at en enkelt sætning kan tages ud af kontekst, sådan er det nogle gange selvom man forsøger at få nuancerne med).

Helt overordnet synes jeg, der er grund til en vis optimisme.
Hvor vi i efteråret gradvist måtte stramme restriktionerne. Obligatorisk brug af mundbind. Begrænsede åbningstider på restauranter. Geografiske og delvise nedlukninger. Og til sidst en omfattende nedlukning. Samtidig med at dagene blev kortere, vejret koldere, og vi stod over for en lang vinter.

Så er perspektivet et helt andet nu. Jeg ved ikke, om vi endnu kan sige, at vi har lagt det værste endeligt bag os. Men det nærmer sig.
Foråret er på vej. Og selvom marts kan være en blandet fornøjelse sådan rent vejrmæssigt, så er det blevet mere lyst. Dagene er længere. Det bliver nemmere at være udenfor.

Samtidig er mere end 300.000 danskere nu vaccinerede første gang. For hver dag, der går, bliver endnu flere vaccinerede. Det har mildest talt udfordret os, at vaccinerne er blevet forsinkede. Men inden for de næste måneder kommer vi til at modtage virkelig mange vacciner og så bliver der for alvor sat turbo på. Vi har allerede vist i Danmark, at vi er blandt de absolut førende til at bruge vaccinerne straks vi har modtaget dem. På fredag gennemfører regionerne derfor også et ”storskala”-forsøg, hvor der vaccineres så mange som muligt på én dag. Så vi sikrer os, at vi er klar til den periode, hvor vi skal vaccinere mere end 100.000 danskere dagligt.

Endelig – ikke mindst – har vi banket smitten ned. Igen! Fra et rekordhøjt niveau med mere end 4.000 smittede på én dag i midten af december er vi nu på cirka en tiendedel. Jeg har sagt det før, men det er altså imponerende, at det lykkedes på dét tidspunkt, hvor det var absolut hårdest. Hvor trætheden var størst. Hvor vejret var mørkest og dårligst. Og hvor smitten var så udbredt, at det krævede en ekstraordinær indsats at stoppe spredningen.

Nu diskuterer vi ikke længere overbelastningen af sygehusene, overdødelighed og smitte på plejehjem. Vi kan i stedet forholde os til at udfase nogle af restriktionerne.

Tænk – vi er på vej mod et forår, mod vacciner og mod en gradvis udfasning af restriktionerne. Det er da positivt! Og værd at glæde sig over. Særligt fordi, at det på ingen måder var givet. Det skyldes danskernes enorme ansvarlighed.

Spørgsmålet er så, hvordan restriktionerne skal udfases.
Når vi lemper restriktionerne, så øger vi aktiviteten i samfundet. Vi kan stadig gøre meget med afstand, håndsprit, mundbind osv. – men det kan ikke forhindre, at en øget aktivitet også vil betyde øget smitte.

Jeg nævner det, fordi mange virksomheder og foreninger siger: Hos os kan vi godt finde ud af det. Og det er helt sikkert rigtigt. Der er udtænkt mange gode initiativer og tiltag, der kan begrænse smitterisikoen.

Men risikoen er der. Og jo mere, der er åbnet, jo større er risikoen. Det er ikke den enkelte aktivitet, men den samlede aktivitet, der her er det afgørende.

Betyder det så, at vi slet ikke skal løbe en risiko? Nej. Når vi udfaser restriktioner så løber vi en kalkuleret risiko. Det er præcis, hvad eksperterne har regnet på. Hvis dét og dét åbnes, hvor meget stiger smitten og indlæggelser så.

Her er vores udgangspunkt godt, fordi vi har banket smitten ned.
Vi er (indtil videre) lykkedes med at forsinke smitten væk fra de ”værste” måneder, hvor den havde bedst mulighed for at sprede sig, og hvor få var vaccinerede. Men! Vi kan omvendt ikke ”give los” – for vi er endnu ikke på sikker grund.

Og med B.1.1.7-mutationen , der nu er den dominerende i Danmark, skal der endnu mindre til, før smitten eksploderer og dermed risikerer at komme ud af kontrol. Det er det, flere eksperter taler om som en mulig ”tredje bølge”. Det må ikke ske nu, hvor vi stadig mangler at vaccinere mange ældre og sårbare. Desuden er der stadig meget, vi endnu ikke ved om mutationerne.
Opgaven er altså svær: Vi skal udfase restriktioner på en måde, hvor vi samtidig forsinker smitten i at sprede sig for hurtigt. Derfor er udfasningen nødt til at ske gradvist og ansvarligt.

Jeg ved godt, at omkostningerne ved nedlukningen er store – meget store. Og derfor er mange med rette utålmodige. Det er jeg også selv.

Men pas på sirenernes sang. Vi må ikke åbne så meget så hurtigt, at vi risikerer at skulle lukke helt ned igen. Det vil nemlig kunne ende med en nedlukning, der samlet set er endnu længere end det, vi må udholde, hvis vi går gradvist frem.

Jeg sagde i min nytårstale, at januar og februar ville teste vores udholdenhed. Jeg tror, at marts – og måske april – kommer til at teste vores tålmodighed.

Derfor er der brug for en samlet plan, som det også er blevet efterlyst politisk. De drøftelser inviterer regeringen til når der er afklaring om, hvad der skal ske 1. marts.

På mange måder har vi dog allerede nogle ret centrale elementer i en sådan plan.

Allerede i januar bad regeringen en række uafhængige eksperter inden for både sundhed, økonomi og samfundsforhold om at vurdere en række restriktioner som grundlag for den rækkefølge de bør udfases i. Det gjorde de på en række parametre, blandt andet i forhold til deres betydning for smittespredning, trivsel, økonomi og borgernes frihed.

På den baggrund anbefalede de, at vi startede med at få de mindste skoleelever tilbage i skole. Fordi det er vigtigt for økonomien, at forældrene kan arbejde. Og af hensyn til børnenes trivsel.

Det skete som bekendt den 8. februar.

Eksperterne har omvendt anbefalet, at det sidste, der lempes, er nattelivet. Blandt andet fordi, der er risiko for en meget høj smittespredning.

Mellem 0.-4. klasse på den ene side og nattelivet på den anden side er så alle de andre restriktioner. Uddannelser, erhverv og arbejdspladser, kultur og idræt samt forsamlingsforbuddet.
Inden for hver kategori har eksperterne anbefalet en rækkefølge. F.eks. at afgangsklasser i grundskolen og på ungdomsuddannelser kommer tilbage før studerende på de videregående uddannelser. At butikker åbner igen, før hjemmearbejde erstattes af fysisk fremmøde på arbejdspladsen. At udendørs kulturinstitutioner åbner før indendørs. Og at der gives større muligheder for udendørs idrætsaktiviteter før de indendørs.
Udgangspunktet er altså denne ret omfattende rapport, der anbefaler en overordnet rækkefølge inden for hver kategori. Næste skridt var så at beregne hvad de enkelte restriktioner medfører af aktivitet og dermed smitte, hvis de lempes. De beregninger er foretaget af nogle andre eksperter og matematikere. Og de har netop regnet på nogle af de elementer, der står først i hver kategori: afgangselever, detailhandel og udendørs idræt og udendørs kulturinstitutioner.
Oven på det kommer eksperter og myndighedernes rådgivning til os politikere om, hvad der vil være hensigtsmæssigt og hvad det vil betyde for belastningen af vores sundhedsvæsen.
Det er noget af det materiale, der drøftes tirsdag med Folketingets partier.
I den offentlige debat er det blevet efterspurgt, at der regnes på alt – og nogle har kritiseret, at det først er så kort tid inden deadline, at beregningerne er færdige. Det er der nu en god grund til.
Selvom der er mange forbehold ved beregningerne, så er de stort set det eneste grundlag, vi har for at vurdere, hvad der skal ske. Derfor skal de selvfølgelig være så præcise som det nu er muligt og det betyder blandt andet, at de skal foretages så tæt på udløbet af restriktionerne som muligt. Simpelthen for at have de mest aktuelle smittetal med. Hvis beregningerne f.eks. var foretaget i starten af januar, hvor smitten var højere, havde de givetvis udelukket nogen form for udfasning af restriktioner.
Nu – hvor smitten er lavere – er det stadig eksperternes entydige vurdering, at der ikke er plads til en fuld genåbning. Og derfor giver det ikke på nuværende tidspunkt mening at regne på de restriktioner, der realistisk set ikke kan lempes 1. marts.
Det er noget af det, der gjorde de politiske forhandlinger om genåbningen sidste år svære og som måske vil gøre det igen i år. At materialet kommer i sidste øjeblik. Ikke fordi, nogen ønsker det – men fordi, det er nødt til at være sådan for, at beslutningsgrundlaget er mest sikkert. Og selvom de enkelte restriktioner kan beregnes isoleret, så kan de tilsyneladende ikke efterfølgende lægges sammen – det skal, som jeg forstår eksperterne, ske inden. Således at beregningerne ”bundtes” sammen i opstillede scenarier for den samlede aktivitet.
En samlet plan kan også indeholde muligheden for det, som bl.a. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har kaldt en ”fleksibel” genåbning, hvor det ikke behøver være ”alt eller intet”. Det er jeg enig i. Derfor er regeringen også positiv over for f.eks. regionale åbninger, så længe det sundhedsmæssigt er forsvarligt, ligesom der jo nu sker lokale nedlukninger.
Et af vores bedste redskaber til at holde smitten nede er test. Og hvis vi bruger det endnu mere (selvom Danmark er blandt de lande, hvor flest bliver testet) så kan det forbedre mulighederne for at vi kan udfase restriktionerne.
Jeg har godt bemærket, at der på baggrund af et interview, jeg gav til Berlingske sidste søndag har floreret et lidt vildt regnestykke om, at flere test skulle koste 100 milliarder kroner om året. Det er ikke umiddelbart et regnestykke, jeg kan genkende.
Men jeg står fuldstændig ved, at vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå nye nedlukninger i fremtiden. Her er test afgørende, så vi kan opdage og bryde smittekæder.
Og ja, det vil der selvfølgelig være en udgift forbundet med, men det vil være langt mindre end den pris vi lige nu betaler for, at samfundet er lukket ned (som så igen er en pris, der er langt mindre end omkostningen ved at lade sygdommen rasere og ødelægge vores sundhedsvæsen og økonomi, men det er en anden snak).
De matematikere, der nu har beregnet scenarier for udfasning af restriktioner, har indregnet betydningen af test. Det påviser, at en stigning i smitte kan reduceres ved øget brug af test. Det vil – i sidste ende – give plads til en udfasning af restriktioner, der er større end ellers.
Derfor, hvis jeg skal sige det lidt skarpt: Man kan ikke både ønske en omfattende genåbning og samtidig være imod øget brug af test. Tværtimod; test er forudsætningen.
Når alt det er sagt, så har en samlet plan ét stort forbehold: Det er en virus, vi kæmper imod. Det er biologi. Det er ikke en undskyldning for ikke at planlægge – det skal vi, og det gør vi – men vi skal gøre det med den realisme, at det f.eks. er svært sætte præcise datoer for, hvad der kan ske hvornår langt ude i fremtiden.
Således om, hvor vi står i Danmark lige nu, et indblik i maskinrummet og den videre proces frem. Til sidst nogle lidt mere filosofiske overvejelser om håb og frygt og den polarisering, vi desværre også ser tendenser til.
For mig er håbet en helt afgørende del af det at være menneske. Alle har brug for håb. Det bliver godt igen! Og lige nu er der også god grund til at være håbefuld. Som jeg indledte med at skrive; vi har igen vist, at vi sammen kan banke smitten ned. Foråret og ikke mindst vaccinerne er på vej. Vi står over for at udfase restriktionerne. Langsomt, ja – men det går dog den rette vej.
Det ændrer bare ikke på, at selvom vi kan og skal håbe på det bedste, så er vi nødt til at lægge en strategi, der også tager højde for andre – og mindre optimistiske – scenarier. En strategi skal hverken alene være drevet af håb eller frygt, men af realisme og nøgterne vurderinger. Undervejs har der været masser af tvivl, bekymringer og alvor. Det tror jeg også har været nødvendigt for, at vi har klaret den. Jeg ved ikke, om vi ligefrem har ”set frygten i øjnene” – det er så voldsomt et udtryk. Men mon ikke i hvert fald de fleste af os har været bekymrede for enten at blive smittet eller måske være dén, der bar smitten videre til en person, der bare ikke måtte få den? Og den bekymring har betydet, at vi har taget situationen alvorligt og ændret vores adfærd.
Men det jeg selv tager med mig politisk er ikke frygt. Det havde det måske været, hvis vi som befolkning ikke havde stået sammen – eller hvis vores sundhedsvæsen var bukket under. Men det skete jo netop ikke.

Det, jeg tager med mig, er det modsatte: Håb. Hvis vi kan bekæmpe en global pandemi, fordi vi beslutter os for det, fordi vi står sammen – så tænk på alt det andet, vi også kan. Vi har i alt for mange år bildt hinanden ind, at bestemte udviklinger var uundgåelige. Men vi har netop vist – i den største krise siden 2. verdenskrig – at vi selv former fremtiden.

Selv synes jeg dog at kunne spore, at fronterne bliver trukket skarpere op. Særligt her på de sociale medier er tonen hård.
Måske er det fordi, at det her er så meget mere end kun politik og almindelige uenigheder. Det er summen af alting – ikke mindst vores adfærd hver især. Og de restriktioner, der er indført, er voldsomt indgribende i alles liv og frihed. Uanset om man ønsker det eller ej kommer man ikke udenom at forholde sig til corona og de konsekvenser det har for en selv, ens nærmeste og for samfundet.

Det giver alle – specielt os beslutningstagere – et særligt ansvar for at lytte.

Vi kan have forskellige holdninger til om restriktionerne er nødvendige eller ej. Hvor stor en risiko, vi ønsker at løbe når restriktionerne skal udfases. Og så videre.

Men som samfund har vi først tabt dén dag, hvor vi ikke længere kan føre en samtale med dem, vi er uenige med. Hvor vi betvivler hinandens motiver og udvikler vidt forskellige opfattelser af, hvad der er sandt og falsk.

Jeg hverken håber eller tror, at det kommer dertil i Danmark. Men jeg tror, at vi hver især må gøre en indsats for at holde samtalen på sporet. Det er corona, vi bekæmper. Ikke hinanden.

Tak fordi du læste med.

Lyt til en af verdens førende eksperter og få et bedre overblik over corona situationen

Lyt til en af verdens førende eksperter og få et bedre overblik over corona situationen

Den 28. marts sidste år delte vi et interview med Dr. Kim Woo-Ju, der stadig er en af de bedste redegørelser for SARS-CoV-2. I dag kan du se et interview med Dr. Jerome Kim fra International Vaccine Institute , der giver et godt overblik over situationen nu og hvordan den nærmeste fremtid ser ud. Bemærk stakkels Sverige undervejs. Han forklarer også konceptet bag mRNA vaccinerne (Pfizer, Moderna) og det helt særlige ved de kommende Johnson & Johnson vacciner. Og advarer om problemet med vores brug af antibiotika, der er fremtidens helt store udfordring.


Tests skal hjælpe os henimod et stadig mere åbent land igen

Tests skal hjælpe os henimod et stadig mere åbent land igen

Af Mette Frederiksen, Statsministeren

Der er intet så stille som sne.
Vejret er smukt. Men landet er stille. Den nødvendige og delvise nedlukning af Danmark er hård, og vi håber alle, at vi snart kan udfase restriktionerne lidt mere. Selvfølgelig! Jeg er optimistisk. Det er lykkedes at få smitten under kontrol igen. Færre er indlagt. Og færre mister livet. Til gengæld er det hårdt for mange med de fortsatte restriktioner. Jeg forstår det til fulde. Når jeg er optimistisk, er det fordi, vi i Danmark nu igennem snart et år har vist, at vi kan få tingene til at fungere. Også når det er svært. I regeringen arbejder vi på en fortsat ansvarlig udfasning af restriktionerne. Men med stor opmærksomhed på den britiske mutation, som desværre har ændret spillereglerne. Og med eksperterne tæt inddraget, så vi sikrer, at hvert skridt, vi tager, bliver forsvarligt. Tidligere i dag var der pressebriefing med en række ministre. Her fortalte regeringen om, hvordan tests skal hjælpe os henimod et stadig mere åbent og almindeligt land igen. Pas godt på hinanden.

Diskussionen er kun lige begyndt

Diskussionen er kun lige begyndt

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle
Ovenpå en fortryllende smuk weekend vil jeg gerne sætte lidt ord på den tid, vi ser ind i på den lange bane. I min nytårstale sagde jeg, at januar og februar ville teste vores udholdenhed. Det skal jeg love for, at de har gjort – og stadig gør! Nye mutationer har givet os en alvorlig advarsel. Og de er en udfordring for os lige nu.

Men værre er det, at nye mutationer også risikerer at blive en udfordring for os på sigt. Ingen kan med sikkerhed sige, hvordan corona vil udvikle sig. Og måske går det over al forventning. Men opgaven rent politisk er at gøre os klar til alle scenarier.

Vi skal bygge ovenpå alt det, vi har lært gennem det snart første år med corona. Så vi i fremtiden kan gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå nye nedlukninger.

Fra regeringens side beder vi nu en række eksperter om at tænke med; Hvordan kan vi fastholde kontrol med epidemien? Hvordan kan vi udvide værktøjskassen? Hvordan beskytter vi bedst grænserne? Det bliver nogle af de spørgsmål, de skal svare på.

Selv er jeg ikke i tvivl om, at test bliver afgørende. Vi skal i hvert fald have muligheden for at kunne teste os selv og hinanden i stor skala. Om nødvendigt flere gange om ugen. Lige nu udvikles nye metoder, der gør det nemmere og mere skånsomt. Så vi kan opdage og bryde smittekæder. Og inddæmme smitten, før den spreder sig. Med mutationer, der gør corona endnu mere smitsom, er det kun blevet vigtigere.

Vacciner er det andet helt afgørende element. De er fortsat vores største håb, men vi modtager dem desværre for langsomt. Det har afsløret en stor sårbarhed. Derfor skal vi investere mere i udviklingen og produktionen af vacciner. I et tæt samarbejde – selvfølgelig – med private virksomheder og andre lande.

Der er også spørgsmålet om grænsen. Lige nu er de reelt lukkede for mange. Men på sigt skal vi finde en holdbar vej til at få åbne grænser igen. Forudsætningen er blot, at det sker på en måde, hvor der ikke kommer smitte og nye mutationer til Danmark.

Andre elementer kan også indgå i en langsigtet kontrol med og overvågning af epidemien. F.eks. om overvågning af spildevand kan identificere smitteudbrud.

Måske bliver det alt sammen unødvendigt. Vi kan håbe på det bedste. Men håb kan ikke erstatte rettidig omhu. Verden har én gang været for dårligt forberedt på en pandemi. Det må ikke ske igen.

Diskussionen er kun lige begyndt, og jeg håber, at alle vil engagere sig i den.

Diskussionen om genåbning

Diskussionen om genåbning

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle
Diskussionen om genåbning er i fuld gang – det forstår jeg godt.

Danmark har – igen! – banket smitten ned. Til trods for vinter og koldt vejr, til trods for træthed, til trods for alle de omkostninger, som nedlukningen har og ikke mindst: til trods for den britiske mutation, der er langt mere smitsom, så er vi igen lykkedes med at holde epidemien under kontrol.

Det er imponerende. Og om kun to uger er vinteren slut. For hver eneste dag, der går, bliver stadig flere danskere vaccinerede. Og vi er nu på vej ind i et forår, hvor vi løbende og gradvist – men forsigtigt – kan udfase stadig flere restriktioner.

Lige nu arbejder myndighederne og eksperterne på højtryk for at beregne forskellige scenarier. Regeringen afviser ikke nogen ideer på forhånd. Det kan være regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test. Alt det drøftes også med Folketingets partier.

Samtidig er det dog for tidligt at vurdere, hvad åbningen af 0.-4. klasse har betydet. Det er vi nødt til at være mere sikre på, før vi kan gå videre.

Det er afgørende, at vi bliver ved med at have epidemien under kontrol, og det er blevet sværere på grund af den britiske mutation. Var det ikke for den, kunne en stor del af samfundet være åbent nu. Men mutationen betyder, at smitten hurtigt kan eksplodere på et kritisk tidspunkt, hvor for få ældre og sårbare er vaccinerede.

Derfor: Det går den rigtige vej. Jeg er forhåbningsfuld i forhold til, at vi indenfor de næste uger kan tage det næste skridt i en gradvis udfasning af restriktionerne. Men det skal ske forsigtigt og forsvarligt. Så vi ikke sætter alt det over styr, vi nu har kæmpet så hårdt for at opnå.

Coronaens usynlige helte

Coronaens usynlige helte

Af Mette Frederiksen, Statsminister


For et par uger siden spurgte jeg jer, hvem I synes, fortjener en særlig tak for deres indsats under corona. Rigtig mange blev nævnt. Og flere nævnte chauffører og fragtmænd, som hver dag holder vores land i gang.

Torsdag mødte jeg nogle af dem hos Danske Fragtmænd. De er nogle af de usynlige helte, som hver dag sørger for, at vores land kører rundt. Jeg var med på iPad og fik en virtuel rundvisning i en lastbil. Snakkede med bl.a. Martin og Kenneth på billedet her. Og jeg fik mulighed for at sige dem en stor tak. For noget tid tilbage besøgte jeg også Carlsberg og talte med de chauffører, der kørte jomfruturen fra Fredericia til Kalundborg med alkoholbase til håndsprit. De fortalte, at det mest gribende øjeblik var, da de første lastbiler kørte over Fyn og kom til Storebælt, og medarbejderne der vinkede og klappede dem over. Det var et gyldent øjeblik. Og et ikonisk billede på danske chaufførers indsats under corona. En stor tak til jer alle.

Coronakrisen har mange usynlige helte. De har arbejdet lige siden, Danmark blev lukket delvist ned i marts. Og de har haft travlt. Måske kender du også en eller flere, der fortjener en særlig tak? Så er i dag en god dag at sende dem en kærlig hilsen. Tilføj dem også gerne i kommentarfeltet her. De fortjener at blive nævnt og set. Og måske bliver det muligt også at nå at besøge dem.

LÆR MERE OM VIDENSKABEN OG TEKNOLOGIEN BAG COVID19-VACCINERNE

LÆR MERE OM VIDENSKABEN OG TEKNOLOGIEN BAG COVID19-VACCINERNE

Lægemiddelstyrelsen skriver:


Har du funderet over, hvordan vaccinerne mod COVID19 fungerer i praksis? Det er videnskab og teknologi i mikroformat!

Vaccinen fra AstraZeneca anvender en vaccineteknologi, der adskiller sig fra den såkaldte mRNA-teknologi, som både Pfizer/BioNTechs og Modernas Covid-19-vacciner er baseret på.

AstraZenecas vaccine er en såkaldt viral-vektor-vaccine.

Både mRNA og viral-vektor teknologien bygger på at bringe den genetisk kode for spike-proteinet, der er coronavirussets særlige overfladeprotein, ind i kroppens celler.

Hvor mRNA’et i Pfizer/BioNtechs og Modernas Covid-19-vacciner bliver beskyttet ved at blive pakket ind i bittesmå fedtkugler, lipider, mod kroppens nedbrydning for at kunne trænge ind i cellerne, er en viral vektor en anden måde at opnå det samme.

En viral vektor er et værktøj, der fungerer som et meget lille postbud, der leverer genetisk materiale til cellernes kerne. Astra Zenecas virusvektor leverer således den genetiske kode for spikeproteinet til vores cellekerne.

Med virale vektor-vacciner benyttes virusvektorens naturlige evne til at finde frem til og trænge ind i cellerne og levere den genetiske kode for spike-proteinet til cellen. I vaccinen fra AstraZeneca benyttes en såkaldt adenovirus vektor fra en chimpanse.

Adenovirusvektoren er det, der gør chimpanser forkølede. Vektoren er blevet ændret til at kode for spike-proteinent, samtidig med at alt unødvendigt genetisk materiale fra selve adenovirusen er fjernet.

Adenovirus benyttes, fordi det af natur ikke kan integrere sig i menneskets DNA.

Når man vaccineres med vaccinen, vil immunsystemet begynde at danne antistoffer, og dermed forberede kroppen til at bygge det selvforsvar, der skal bruges til at angribe coronavirusinfektionen, hvis den skulle komme forbi.

Tak for din tid! Og go søndag 🤓🍓

Jeg har aldrig været mere stolt over noget i mit arbejdsliv end af vores håndtering af den her epidemi

Jeg har aldrig været mere stolt over noget i mit arbejdsliv end af vores håndtering af den her epidemi

Af Magnus Heunicke, Sundhedsminister

Jeg er nu kommet igennem den her rapport, der beskriver vores håndtering af covid-19 i foråret 2020. Om vores nedlukning af Danmark, om vores arbejde i døgndrift og om vores store beslutninger i en akut nødsituation.

Jeg synes, det er et flot og grundigt arbejde, der er blevet foretaget af professor Jørgen Grønnegaard og hele holdet. Vi har i mit ministerium og styrelser bidraget med tusindvis af mails og notater, der fortæller om en enestående og afgørende tid i Danmark. Både om de fejl, vi har begået undervejs. Om alt det, vi ikke vidste dengang om den nye sygdom, der spredte sig fra Kina. Og om den organisering, der blev gennemført og den helt nødvendige beslutningskraft, der blev udvist.

Rapporten slår fast med syvtommersøm, at det her først og sidst var og skal være et politisk ansvar for politiske beslutninger. Sådan er det i et demokrati.

Derfor har vi forsøgt efter bedste evne igen og igen at understrege, at vi lytter til eksperterne. Vi ser på evidensen. Vi samler al tilgængelig viden. Også når myndigheder og eksperter har været uenige om vurderinger undervejs, og det har de været. Det bekræfter rapporten i øvrigt også til fulde. Og så tager vi det politiske ansvar for at veje hensyn op imod hinanden og handle. Det ansvar står vi ved i dag, ligesom vi gjorde tilbage i marts måned sidste år.

Det er regeringens ansvar. Det er vores ansvar.

Jeg kan se, at nogle politikere i oppositionen nu vil til at uddele næser til os for håndteringen af covid-19. Flere partier beskylder direkte vores statsminister Mette Frederiksen for “løgn” og “vildledning”. Og hos de konservative går man linen ud og kræver direkte regeringens afgang.

Det er jo helt i orden og en del af den demokratiske debat, at man kan være uenig. Men at bruge covid-19 håndteringen til at kræve, at regeringen går af, det siger for mig at se mere om afsenderen end om modtageren.

Og jeg må bare sige det her: Jeg har aldrig været mere stolt over noget i mit arbejdsliv end af vores håndtering af den her epidemi. Vi arbejder så hårdt som vi aldrig har gjort før sammen med tusindvis af dygtige og dedikerede medarbejdere over alt i hele Danmark.

Det gjorde vi i marts og det gør vi stadigvæk, nu med mutationer og nye trusler, som i øjeblikket fejer igennem Europa med et spor efter sig af overdødelighed og hospitaler, der er på randen af at bryde sammen. England. Irland. Portugal netop nu. Hvem bliver de næste, der bukker under og rammes hårdt af den mere smitsomme og potentielt mere dødelige, muterede 3. bølge?

Det må ikke blive Danmark.

Så vi fortsætter vores arbejde. Vi lærer af de fejl, der er begået undervejs. Vi helmer ikke, tager ikke en fridag, før vi er igennem. Og vi opbygger stadig test, opsporing mm, der gør Danmark mere rustet til, hvad der vil komme. Vi kæmper for vaccinerne.

Og jeg kan love, at vi fortsat vil gøre alt hvad vi overhovedet er i stand til for at bringe Danmark fortsat sikkert igennem pandemien.

”Håndteringen af covid-19 i foråret 2020”

”Håndteringen af covid-19 i foråret 2020”

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle
Jeg er imponeret over, at vi – midt i den globale pandemi, vi stadig står i – samtidig evner at kigge bagud og lære af det forløb, vi har været igennem indtil nu.

I dag har en udredningsgruppe med professor Jørgen Grønnegård i spidsen fremlagt deres rapport om ”Håndteringen af covid-19 i foråret 2020”.

Den fylder 595 sider, og jeg er ikke færdig med at læse det hele endnu. Men jeg vil gerne takke eksperterne for deres grundige arbejde. Det viser også, at det var fremsynet, da Folketinget før sommer besluttede at igangsætte evalueringen.

For selvom det ikke er alt i rapporten, jeg er enig i, så er den et solidt udgangspunkt for at diskutere, hvordan vi kan gøre Danmark bedre rustet, hvis vi igen rammes af en ny krise som corona.

Husk dog: Vi er langt fra igennem corona endnu. Vi har lige måttet forlænge nedlukningen i yderligere tre uger. Og selvom der er ting, der kunne være gjort anderledes – så er det vigtigste, at vi i Danmark har klaret den første bølge af corona langt bedre end frygtet. Både i forhold til sundhed og økonomi.

Jeg håber, at vi kan have de proportioner med – ikke mindst af hensyn til de embedsmænd i både styrelser og departementer, der nu på snart et år arbejder i døgndrift med at bringe Danmark og dermed os alle sammen bedst muligt igennem den største krise siden 2. verdenskrig.

Noget af det, der afdækkes i rapporten, er, at vi i Danmark (som i mange andre lande) var for dårligt forberedte på en global pandemi. Vores beredskab var simpelthen ikke gearet til en krise i den størrelsesorden.

Det har mange aspekter – nogle af de første var manglen på værnemidler, og at det tog tid at bygge tilstrækkelig kapacitet op i forhold til test. Men lige nu gælder det også vaccinerne, hvor vi også er for sårbare og afhængige.

Regeringen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af de relevante ministerier og myndigheder, som på den anden side af epidemien skal udrede Danmarks samlede samfundsberedskab. Her er rapportens anbefalinger værdifulde.

Noget andet, rapporten beskæftiger sig med, er Statsministeriets involvering. På den ene side fremgår det af rapporten, at vi tidligt er meget engageret i krisestyringen, og at vi inddrager den faglige rådgivning. Det er selvfølgelig ikke en overraskelse for mig selv.

Men på den anden side rejses der spørgsmål om, hvorvidt vi blandede os i for mange detaljer. Jeg synes egentlig, at eksperterne anerkender, at det i en akut krise er svært at ramme den perfekte balance. Men jeg vil sige det sådan, at i valget mellem at gøre for meget eller gøre for lidt, så foretrækker jeg det første.

Det sidste, jeg vil kommentere i denne omgang, er spørgsmålet om en bestemt formulering på pressemødet den 11. marts.

Regeringen har på intet tidspunkt ønsket at skubbe myndighederne foran sig eller fralægge sig ansvaret for nedlukningen. Og jeg har meget svært ved at se, at man kan sidde tilbage med det indtryk, at regeringens beslutninger har baseret sig 1 til 1 på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne – eller andre myndigheder for den sags skyld.

Det var heller ikke på nogen måde dét, der var ment med den omtalte sætning. Og det var ikke budskabet på pressemødet. Eller på de næste mange pressemøder for den sags skyld. F.eks. sagde jeg på pressemødet den 17. marts: ”Oven på den sundhedsfaglige rådgivning og oven på den vurdering og de anbefalinger vi får fra alle myndigheder, der kommer så det politiske valg. Hvor hurtigt sætter vi ind, og hvor hårdt sætter vi ind i Danmark. Og det er selvfølgelig i et demokrati i sidste ende et politisk valg. Og det er et politisk ansvar.”

Vi har gentagne gange understreget, at regeringens beslutninger var udtryk for politiske valg. At regeringen anlagde et forsigtighedsprincip. At vi hellere gjorde for meget end for lidt. Og hellere handlede for hurtigt end for langsomt.

Jeg er ikke i tvivl om, at det har været medvirkende til, at Danmark er blandt de lande, der kom bedst igennem første bølge af corona-pandemien.

Vi stod på ubetrådt land tilbage i februar og marts. Og jeg er taknemmelig for, at myndigheder på alle niveauer har ydet en kæmpe indsats for at få Danmark godt igennem en historisk svær tid.

God weekend til jer alle.