HJÆLP TIL NØDLIDENDE KULTURINSTITUTIONER

Kulturministeriet skriver:

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at oprette en nødpulje, der kan søges af nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder. Der spændes dermed et ekstra sikkerhedsnet ud under særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Nødpuljen spænder et ekstra sikkerhedsnet på 200 mio. kr. ud under kulturlivet i Danmark. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget laver en særlig nødpulje, der bl.a. er målrettet nødlidende kulturinstitutioner og revyer, som ikke er hjulpet af de generelle ordninger. Ét centralt element i nødpuljen, er, at hjælpe institutioner, der eksistenstruet, så de kommer gennem krisen. Danmark har også brug for kultur, når vi er på den anden side af Corona-krisen.

Jeg er særligt glad for, at vi nu også kan hjælpe de mange kulturinstitutioner, der har mistet penge på produktioner, som desværre ikke har kunne gennemføres efter den 9. marts.

Jeg er også glad for, at vi med nødpuljen sikrer, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks større, kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter. De var faldet igennem maskerne i de generelle ordninger – og dem samler vi nu også op.

I de seneste uger har vi hjulpet kulturinstitutionerne ind i de generelle hjælpepakker. Samtidigt har vi aftalt særkompensationsordninger for højskoler, aftenskoler, folkeuniversiteterne, medier, kunstnere med kombinationsindtægter, lokale idrætsforeninger og spejdere mv. Samtidig har vi fremrykket muligheden for udbetaling af driftstilskud for op mod 900 kulturinstitutioner, som en håndsrækning til de institutionerne, der har likviditetsproblemer.”

Baggrund

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne. Disse institutioner kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende, for at undgå at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19. Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstabet for kompensationsperioden.

Nødpuljen sikrer endvidere, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet og seks større, kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter, såfremt de lever op til de gældende kriterier for de generelle kompensationsordninger for hhv. løn og faste udgifter. Disse kommunale institutioner ligestilles hermed med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger mv.

Endelig sikrer nødpuljen, at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra den 9. marts til d. 31. august 2020.

Statsinstitutioner, DR og TV2, og øvrige kommunale institutioner er ikke omfattet af nødpuljen. Højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteter er heller ikke omfattet af ordningen, da de kompenseres i særskilte ordninger.

Ordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s