Diskussionen er kun lige begyndt

Diskussionen er kun lige begyndt

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle
Ovenpå en fortryllende smuk weekend vil jeg gerne sætte lidt ord på den tid, vi ser ind i på den lange bane. I min nytårstale sagde jeg, at januar og februar ville teste vores udholdenhed. Det skal jeg love for, at de har gjort – og stadig gør! Nye mutationer har givet os en alvorlig advarsel. Og de er en udfordring for os lige nu.

Men værre er det, at nye mutationer også risikerer at blive en udfordring for os på sigt. Ingen kan med sikkerhed sige, hvordan corona vil udvikle sig. Og måske går det over al forventning. Men opgaven rent politisk er at gøre os klar til alle scenarier.

Vi skal bygge ovenpå alt det, vi har lært gennem det snart første år med corona. Så vi i fremtiden kan gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå nye nedlukninger.

Fra regeringens side beder vi nu en række eksperter om at tænke med; Hvordan kan vi fastholde kontrol med epidemien? Hvordan kan vi udvide værktøjskassen? Hvordan beskytter vi bedst grænserne? Det bliver nogle af de spørgsmål, de skal svare på.

Selv er jeg ikke i tvivl om, at test bliver afgørende. Vi skal i hvert fald have muligheden for at kunne teste os selv og hinanden i stor skala. Om nødvendigt flere gange om ugen. Lige nu udvikles nye metoder, der gør det nemmere og mere skånsomt. Så vi kan opdage og bryde smittekæder. Og inddæmme smitten, før den spreder sig. Med mutationer, der gør corona endnu mere smitsom, er det kun blevet vigtigere.

Vacciner er det andet helt afgørende element. De er fortsat vores største håb, men vi modtager dem desværre for langsomt. Det har afsløret en stor sårbarhed. Derfor skal vi investere mere i udviklingen og produktionen af vacciner. I et tæt samarbejde – selvfølgelig – med private virksomheder og andre lande.

Der er også spørgsmålet om grænsen. Lige nu er de reelt lukkede for mange. Men på sigt skal vi finde en holdbar vej til at få åbne grænser igen. Forudsætningen er blot, at det sker på en måde, hvor der ikke kommer smitte og nye mutationer til Danmark.

Andre elementer kan også indgå i en langsigtet kontrol med og overvågning af epidemien. F.eks. om overvågning af spildevand kan identificere smitteudbrud.

Måske bliver det alt sammen unødvendigt. Vi kan håbe på det bedste. Men håb kan ikke erstatte rettidig omhu. Verden har én gang været for dårligt forberedt på en pandemi. Det må ikke ske igen.

Diskussionen er kun lige begyndt, og jeg håber, at alle vil engagere sig i den.

Diskussionen om genåbning

Diskussionen om genåbning

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle
Diskussionen om genåbning er i fuld gang – det forstår jeg godt.

Danmark har – igen! – banket smitten ned. Til trods for vinter og koldt vejr, til trods for træthed, til trods for alle de omkostninger, som nedlukningen har og ikke mindst: til trods for den britiske mutation, der er langt mere smitsom, så er vi igen lykkedes med at holde epidemien under kontrol.

Det er imponerende. Og om kun to uger er vinteren slut. For hver eneste dag, der går, bliver stadig flere danskere vaccinerede. Og vi er nu på vej ind i et forår, hvor vi løbende og gradvist – men forsigtigt – kan udfase stadig flere restriktioner.

Lige nu arbejder myndighederne og eksperterne på højtryk for at beregne forskellige scenarier. Regeringen afviser ikke nogen ideer på forhånd. Det kan være regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test. Alt det drøftes også med Folketingets partier.

Samtidig er det dog for tidligt at vurdere, hvad åbningen af 0.-4. klasse har betydet. Det er vi nødt til at være mere sikre på, før vi kan gå videre.

Det er afgørende, at vi bliver ved med at have epidemien under kontrol, og det er blevet sværere på grund af den britiske mutation. Var det ikke for den, kunne en stor del af samfundet være åbent nu. Men mutationen betyder, at smitten hurtigt kan eksplodere på et kritisk tidspunkt, hvor for få ældre og sårbare er vaccinerede.

Derfor: Det går den rigtige vej. Jeg er forhåbningsfuld i forhold til, at vi indenfor de næste uger kan tage det næste skridt i en gradvis udfasning af restriktionerne. Men det skal ske forsigtigt og forsvarligt. Så vi ikke sætter alt det over styr, vi nu har kæmpet så hårdt for at opnå.

Dømt

Dømt

Af Hans Henrik Schwab

Maria Hirse er blevet idømt en fængselsstraf. Som Marias forlægger og redaktør gennem en lang årrække (2002-12) modtog jeg nyheden med en blanding af vantro og forbløffelse – og har derfor ikke sat ord på før nu. Det er lettere at skrive en opdatering, når ens forfatter har fået en femstjernet anmeldelse.

Nu er det ikke første gang, at en forfatter – endsige en forlægger – får en voldsdom, hvilket selvsagt ikke gør denne sag mindre beklagelig. Derudover vil jeg ikke kommentere den konkrete sag: Retten har talt, og Maria har accepteret sin dom.

Det er dog med tristesse og vemod, jeg tænker tilbage på vores samarbejde gennem et tiår – et samarbejde, der i perioder lignede et venskab, og hvor jeg kun oplevede hende som sød, omgængelig og meget empatisk opmærksom i forhold til sine omgivelser, også mine børn.

Jeg mødte første gang Maria i starten af 2002, hvor hun som den skønne Helene pludselig trådte ind på mit forlagskontor. Hun havde da lige udgivet sin første bog, bestselleren ÆBLEKINDER – om sin egen anoreksi. Det var en bog, der for de fleste åbenbarede en overraskende ny side af celebrity-modellen fra LYKKEHJULET. Hold da op: en smuk kvinde, der ikke bare har haft problemer, men også kan tænke og skrive! Et vigtigt aspekt af hendes person, man sjovt nok har ’glemt’ igen i flere af de retrospektive artikler i forbindelse med dommen.

På Lindhardt og Ringhof udgav vi efterfølgende de næste to bøger i det, der står tilbage som en slags autobiografisk trilogi: DEN 13. og BAG FACADEN. Bøger, der handlede om andre problemer, som Maria i lighed mange unge piger har kæmpet med: mobning, lavt selvværd og selvmordstanker/forsøg. Dengang var der flere, der undrede sig højlydt over, at L&R og jeg lagde navn til ”den slags”, men som forlagets direktør, Morten Hesseldahl, sagde: ”Det er vel ganske agtværdigt at udgive bøger, der gør en positiv forskel for mange piger.” Bedre kan det vist ikke siges.

Siden kastede Maria sig over fiktionen – fra chick-lit til krimi – og hun havde hver gang med romanerne, bag den underholdende facade, et seriøst ærinde og et sympatisk socialt budskab. Hun besad derudover et umiskendeligt talent for plot og replikker, så hvis anmelderne indimellem var skeptiske, skyldtes det enten fordomme (som da en estimeret anmelder hoverende bemærkede den ’fejl’, at hovedpersonen i en af Marias romaner pludselig havde skiftet navn, idet han i farten missede, at figurens besøg hos en numerolog indgik i handlingen!) – eller det skyldtes svigt fra redaktørens side. Maria var således meget lydhør over for redaktionel kritik og konstruktivt samarbejde – og foreslog sågar på et tidspunkt, at hun og jeg sammen skulle skrive en krimi. Gad vide, hvad der var kommet ud af et sådant projekt …

Maria afrundede sit forfatterskab med et par fagbøger om to af de sygdomme, hun i forskellige faser af livet har kæmpet med: spiseforstyrrelserne og de hjertesygdomme, som rammer virkelig mange kvinder. Det har ikke været noget let liv. Og så undlader jeg endda at komme ind på det værste, hun som barn blev udsat for. Det fornemmer man til gengæld i hendes mørke krimi SAMLEREN. Man gjorde et barn fortræd.

Når man genlæser Marias forfatterskab, får man – set i bagklogskabens krystalklare skær – måske nogle af nøglerne til at forstå, hvorfor det er gået, som det nu er. Men i netop disse bøger demonstrerede hun også en evne til at gennemskue mønstre, bryde en social arv og derigennem blive et forbillede for andre børn og unge i en lignende situation. En barndom og ungdom kan være en dom – men en dom, som i lykkeligste fald kan appelleres.

Jeg håber, at Maria igen mobiliserer styrken til at rejse sig, og at offentligheden og tabloidpressen – der skylder hende mange salgbare forsider og uspiselige ’spisesedler’ – vil give hende fred til at gøre forsøget.

Nye bøger fra Asger Schnacks Forlag

Nye bøger fra Asger Schnacks Forlag

Program for Asger Schnacks Forlag forår og sommer 2021:

Januar
Marianne Larsen: den morgen jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september. Digte

Marts
Pia Juul: Avuncular (2. udgave)
Ann Linn Palm Hansen: Igennem landskaber. Roman

April/maj
Pia Juul: Mordet på Halland (2. udgave)
Marianne Larsen: 70 digte. Et udvalg
Lilian Munk Rösing: Kaplevej 97. Et essay

August
Ny digtsamling af Laus Strandby Nielsen

Glæd jer!

FORMANDEN ER STÅET AF

FORMANDEN ER STÅET AF

Af Lars Thomassen, Vagn Henriksen og Svend Sieling

Ved Bjarne Egedals bortgang efter kort tids sygdom var det en af reklamebranchens såkaldt ”tunge drenge,” der forsvandt. Men mindet vil vedblive med at lyse, så længe der er nogen til at mindes hans vidtfavnende og markante personlighed.

Bjarne Egedal var kendt i brede kredse som af en af branchens store købmænd. Han havde instinkt for forretning og forstod til fulde det basale princip, at en god handel bør være fordelagtig for begge parter. Det kom bl.a. til udtryk ved en unik evne til at knytte stærke, personlige bånd med de mennesker, han omgav sig med, det være sig såvel private venner som forretningspartnere, medarbejdere og kunder, indbefattet en international kontaktflade.

Hans hæderlighed var ikke til fals, han var indbegrebet af ”ordentlighed,” og bl.a. derfor havde han ”many friends in business.” Han var fleksibel, havde stor empati, og man kunne komme langt med ham, men gik nogen over stregen, kom hans temperament i kog om end ofte maskeret bag et smil. Det var ikke for ingenting, han bar tilnavnet ”Bomberen.”

Og Bomberen lagde æg i adskillige kurve, hvorved hans format viste sig på flere planer. Ikke mindst kræver det jo stor menneskelig forståelse at kunne samle de værste konkurrenter i fælles projekter.

Eksempelvis fik han uddannelsen af danske reklamefolk op at stå og formaliseret, da han i 80’erne var med til at grundlægge DRB Skolen. Herefter var han drivkraften, der samlede de samme konkurrenter i Dansk Media Indeks, Rutinecentralen, Reklamedata og Reklameforum. Siden førte det til oprettelsen af TMP, OMD, Networkers/Framfab, et samlet netværk af virksomheder, der ellers lå i skarp konkurrence på kreativitetsparameteret. Jo, Bjarne forstod at sprede sit talent og samle folk til fælles formål. På den måde havde han mange ”børn” i branchen, både i form af konkrete projekter og tobenede eksistenser, som han tog under sine beskyttende og loyale vinger.

Helt naturligt blev Bjarne også i mange år valgt som formand for Danske Reklamebureauers Brancheforening.

Bjarne kunne slå ud med armene i gavmildhed og generøsitet, men var også sparsommelig efter den gamle skoles principper og med et professionelt forhold til penge: Hvis lyset brændte uden gavn, gik han rundt og slukkede det, papir burde bruges på begge sider, og hvis en clips lå og flød på gulvet, samlede han den op. Han mestrede således den gamle kunst at spare på skillingen og til gengæld lade daleren rulle, når det gjaldt et godt gilde.

Hans sammensatte karakter havde også den side, at han kunne være sprudlende morsom. Mange vil huske, hvordan han i fest sammenhæng var selvskrevet som entertainer eller toastmaster, en rolle han påtog sig med professionel perfektionisme og talent for at improvisere. Faktisk en form for standup comedy længe før begrebet havde vundet dansk indpas. Med andre ord: Bjarne var en seriøs alvorsmand, som besad en gudsbenådet humor, der kunne få folk til at grine i flok. Ikke mindst når han spillede julemand og gav alle et kærligt hip og et øgenavn med på vejen, så man skulle tro, at han havde et helt kartotek inde i hovedet.

Karrieren begyndte for alvor, da Bjarne startede som kontaktperson på det legendariske reklamebureau Lund & Lommer, hvor han siden blev direktør. I 1979 stod som han medstifter af Henriksen & Sieling A/S, som få år efter fusionerede med den verdensomspændende reklamebureaukæde, BBDO, og dermed blev et af de største reklamebureauer i Danmark, hvor Bjarne nu fungerede som arbejdende bestyrelsesformand, kun kaldet ”Formanden,” indtil han trak sig tilbage i begyndelsen af 00’ern. Derudover beskæftigede han sig bl.a. med landbrug, herunder kvægdrift, fra Brandenbjerggård i Nordsjælland. Bjarne blev i 1996 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Bjarne Egedal efterlader sig hustruen Lisbeth, med hvem han fik set det meste af verden. Nu er en stor personlighed stået af.

Ære være hans minde.

Hjælp De Etniske Rødstrømper

Hjælp De Etniske Rødstrømper

Af Özlem Cekic

Hjælp De Etniske Rødstrømper. Mens politikerne har travlt med at overgå hindanden i eksklusionspolitiken, er der en flok kvinder på Blågårdsplads, der sælger mad for at komme tættere på arbejdsmarked.

De er gået sammen for at være gode rollemodeller for deres børn, taget et personligt ansvar for deres eget integrationsproces og har dannet en social økonomisk virksomhed, hvor de sælger mad til private og virksomheder.

Formålet er meget enkelt. De vil gerne have et job at stå op til, være en del af et arbejdende fællesskab og i sidste ende være selvforsørgende. De kæmper ikke mod deres mænd, kultur eller religion, som politikerne tit karikeret fortæller. Deres største fjende er i øjeblikket corona. Alt det de har bygget op siden 2013, er desværre utrolig tæt på at falde fra hinanden pga. pandemien.

Firmaerne er lukket. Festerne er aflyst. Forsamlingerne er begrænset.

Men jeg kan slet ikke bære, at sådan et fantastisk projekt skal lukke og slukke. Derfor deler jeg deres opråb i håb om, at du måske vil huske dem, næste gang du skal bestille mad udefra.

Forside

Du kan også støtte ved at dele denne opdatering, så flere kender til disse seje kvinder og deres kamp for overlevelse❤️.

RADIOTEATER

RADIOTEATER

Af Leif Lønsmann

Luk øjnene, slå ørerne ud og svæv ind i teatret, når LOUD og Mungo Park præsenterer en ny eksperimenterende fortolkning af det klassiske radioteater.

Podcasten “Sceneløs” er teater på lyd. Et dragende lydunivers med uforudsigelige og skæve historier. En blanding af fiktion og dokumentarisme, hvor ørerne bliver øjne og fantasien skaber scenografien.

Med “Sceneløs” inviterer LOUD og Mungo Park ind i et rum, hvor dramatiker Nanna Tüchsen og dokumentarister fra produktionsselskabet Kontrafej har skabt dramatik, der eksperimenterer med mødet mellem virkelighed og fiktion med unge karakterers personlige fortællinger som omdrejningspunkt.

Læn dig tilbage og lyt.

Der var også kvindelige digtere i det gamle Kina

Der var også kvindelige digtere i det gamle Kina

Af Arne Herløv Petersen

I de fleste antologier over kinesiske digte fra Tang- og Song-dynastierne møder man mænd. Og kun mænd. Du Fu, Li Bai, Wang Wei, Bao Juyi og alle de andre har én ting til fælles. Deres køn.
Men der var også kvindelige digtere i det gamle Kina. Den monumentale antologi “Women Writers of Traditional China” samler på 872 sider eksempler på digte af 130 kvindelige digtere fra kejsertiden.
Her er et digt af en af dem, Xue Tao (770-832):

Cikader

Skyllet i dug
bæres de rene toner
langt langt bort

Blæser med vinden
som de tørre
visne blade

Sang efter sang
som i kor

Men hver af dem
sidder på sin egen gren.
Alene

Coronaens usynlige helte

Coronaens usynlige helte

Af Mette Frederiksen, Statsminister


For et par uger siden spurgte jeg jer, hvem I synes, fortjener en særlig tak for deres indsats under corona. Rigtig mange blev nævnt. Og flere nævnte chauffører og fragtmænd, som hver dag holder vores land i gang.

Torsdag mødte jeg nogle af dem hos Danske Fragtmænd. De er nogle af de usynlige helte, som hver dag sørger for, at vores land kører rundt. Jeg var med på iPad og fik en virtuel rundvisning i en lastbil. Snakkede med bl.a. Martin og Kenneth på billedet her. Og jeg fik mulighed for at sige dem en stor tak. For noget tid tilbage besøgte jeg også Carlsberg og talte med de chauffører, der kørte jomfruturen fra Fredericia til Kalundborg med alkoholbase til håndsprit. De fortalte, at det mest gribende øjeblik var, da de første lastbiler kørte over Fyn og kom til Storebælt, og medarbejderne der vinkede og klappede dem over. Det var et gyldent øjeblik. Og et ikonisk billede på danske chaufførers indsats under corona. En stor tak til jer alle.

Coronakrisen har mange usynlige helte. De har arbejdet lige siden, Danmark blev lukket delvist ned i marts. Og de har haft travlt. Måske kender du også en eller flere, der fortjener en særlig tak? Så er i dag en god dag at sende dem en kærlig hilsen. Tilføj dem også gerne i kommentarfeltet her. De fortjener at blive nævnt og set. Og måske bliver det muligt også at nå at besøge dem.

Pas på dit pas

Pas på dit pas

Husk at passe på dit pas! 🧧

Hvis du sørger for at passe godt på dit gamle pas, så undgår du at skulle betale dobbelt pris for det, når du skal have det fornyet.

Fra i dag skal man nemlig betale dobbelt pris for et nyt pas, hvis man ikke har mulighed at medbringe det gamle, eller hvis passet er blevet ødelagt.

Derfor er der nu ekstra god grund til at passe på det gamle.