Åbent brev fra Statsministeren

Af Mette Frederiksen, Statsminister

Kære alle,


Et par ord fra mig – ovenpå, at partierne her til aften har været samlet, for at forhandle den fortsatte genåbning af Danmark. Vi fortsætter i morgen på Marienborg.

Udgangspunktet først. I dag fik vi to rapporter. En fra sundhedseksperter. Og en fra økonomer. Ingen har før prøvet at åbne et land før, og rapporterne indeholder forbehold og usikkerheder. Tidspresset har været stort. Men samlet set giver rapporterne et godt udgangspunkt for, at vi nu kan træffe et politisk valg.

Hvad viser rapporterne så?
Mange ting – men jeg hæfter mig særligt ved to ting i rapporten fra sundhedseksperterne.

For det første: Takket være danskerne. Jeres alles indsats. Med at holde afstand. God hygiejne. Alt det, vi stadig efterlever. Takket være det – og fordi vi i fællesskab handlede hurtigt i Danmark, da vi lukkede store dele af landet ned. Derfor er der nu plads til at fortsætte den gradvise åbning af Danmark. Det er ikke mindst også de ældre og sårbares fortjeneste: I har i høj grad passet på jer selv. Og må nu opleve, at Danmark åbner stadigt mere, uden at I endnu kan drage fuld nytte af det selv. Vores andres forpligtelse til at være der for jer er ikke blevet mindre.

For det andet: Corona-virussen har ikke forandret sig. Den er lige så farlig i dag, som den var for to måneder siden. Den smitter nemt. Og der kan gå lang tid, fra man bliver smittet, til man risikerer at blive indlagt på et hospital. Det er biologi. Den skelner ikke mellem kinesere, italienere, amerikanere eller danskere. Og man kan ikke forhandle med den. Jeg har tidligere kaldt det en lumsk sygdom og det er den stadig.

Forudsætningen for, at vi sammen med Folketingets partier nu kan udarbejde en langsigtet plan og fortsætte åbningen af Danmark er regeringens fem centrale elementer for, hvordan vi som samfund håndterer en ny hverdag med virus: 1) Flere test. 2) Større brug af værnemidler. 3) God hygiejne. 4) Holde afstand. Og 5) At vi undgår at samles for tæt og for mange mennesker.

Holder vi fast i det – og det tror jeg fuldt og fast på, at vi gør og at vi kan. Så kan vi fortsætte åbningen af Danmark med en fase 2, der starter på mandag.
Som I nok kan se i pressen, så er der mange ideer og forslag til, hvad der skal åbne.
Jeg vil gerne understrege: Alle partier ønsker at åbne alt. Ingen af os har en interesse i, at holde dele af Danmark lukket én dag mere end højst nødvendigt.

Men – for der er et men. Vi må ikke gå så hurtigt frem, at vi risikerer at sætte alt det, vi har opnået, over styr. Vi må ikke risikere, at epidemien blusser op igen. Og dermed tvinger os til at lukke dele af samfundet ned igen (det vil også være dybt skadeligt for økonomien). Derfor skal vi gå kontrolleret og gradvist frem. Som regering vil vi ikke lade os presse til at gå for hurtigt frem. Det vi gør, skal være sundhedsmæssigt forsvarligt – punktum.

Det er det, vi har forhandlet i aften og som vi fortsætter med i morgen. Således at vi snart kan præsentere jer alle for en samlet plan: Hvad åbner i fase 2. Og hvad åbner i de resterende faser.
Her kommer økonomernes rapport i spil. De har undersøgt, hvad der vil have størst økonomisk værdi at åbne som det næste.

For regeringen har det gennem hele forløbet været afgørende at holde så meget som muligt af det private erhvervsliv i gang. Faktisk vurderes det, at hver anden privatansatte under den delvise nedlukning fortsat mødte på arbejde.
Og da vi startede på den første åbning efter påsken var det igen hensynet til danske arbejdspladser, der vejede tungest. Ved at åbne daginstitutioner og skoler for de små børn gav vi mange familier en stor del af hverdagen tilbage. Men de hjemmearbejdende forældre fik dermed også mere arbejdsro.

Da det viste sig, at der var plads til en lidt større åbning i fase 1, valgte vi sammen med Folketingets partier at prioritere bl.a. de liberale erhverv og f.eks. frisørerne.

Der er ingen tvivl om, at dansk økonomi i lighed med resten af verden er ramt af corona-krisen. Derfor har vi sammen med et enigt Folketing vedtaget historisk store hjælpepakker. Det har ikke været nok til at undgå, at flere desværre er blevet arbejdsløse – men det har dog foreløbig holdt hånden under 150.000 arbejdspladser.
Og som jeg sagde i min 1. maj tale, så skal vi kickstarte økonomien igen. Det skal vi gøre på en måde, der er retfærdig, som er grøn og som er økonomisk ansvarlig. Det vil I høre mere om!
Noget af det, økonomernes rapport peger på nu er, at det vil have stor økonomisk værdi, hvis vi som det næste prioriterer detailhandlen (altså bl.a. storcentre) og restaurationslivet. Allerede inden vi fik rapporten i dag, havde flere partier foreslået det samme.

I dag præsenterede jeg så regeringens forslag. Det gjorde jeg på baggrund af de drøftelser, der har været mellem partierne den sidste halvanden uge og på baggrund af dagens to faglige rapporter.
Vi peger på tre områder, der bør åbne som det næste: Detailhandlen. Restauranter og cafeer. Og de store skolebørn.

For selvom de økonomiske hensyn er meget afgørende og altså nogle, vi har lagt meget vægt på. Så er der også andre hensyn. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de ældste skoleelever kan begynde at se hinanden igen og fysisk modtage undervisning. Selvom, og det gælder jo alt det, der forhåbentligt får lov at åbne – også detailhandel og restauranter – at det vil være på en ny måde og omfattet af retningslinjer.

Flere dele kan og vil sandsynligvis komme med. Bl.a. den professionelle idræt, men uden tilskuere. Partierne har hver især ønsker. Og jeg ved, at der er store forventninger fra mange borgere og virksomheder. Alt det drøfter vi nu. Vi kan desværre ikke indfri det hele. Det er nemlig vigtigt, at den samlede pakke ikke bliver for stor i forhold til, hvor meget vi kan forsvare at åbne på én gang.
De, der så ikke kan åbne i denne omgang, vil så til gengæld få en plan for, hvornår vi forventer de kan åbne. En rækkefølge. Så man ved, hvad man kan forholde sig til.

Vi tilstræber størst mulig klarhed og forudsigelighed. Men der vil nok også i de kommende faser opstå situationer, der umiddelbart kan virke ulogiske, eller hvor det viser sig, at vi ikke har fået taget højde for alt. Så må vi løse det hen ad vejen.
Det er jeg fuld af fortrøstning omkring, at vi kan. Vi har som land og som folk begået en kraftpræstation de sidste to måneder, fra vi resolut handlede og lukkede ned til vi nu er godt i gang med at åbne. Vi kan alle tillade os at være stolte over, hvor godt vi indtil nu er lykkes her i lille Danmark.

Derfor skal vi fortsætte. Med at holde afstand. God hygiejne. I det hele taget: Vi går fremad sammen. Vi står sammen ved at holde afstand.
Vi står som samfund i det, flere har beskrevet som den største udfordring siden 2. Verdenskrig. Ingen har prøvet det før. Og som jeg før har sagt, så kommer vi til at begå fejl – også jeg.
Men jeg ved også, at vores indsats i fællesskab har reddet menneskeliv. Selvom – og det skal være min afslutning – at vi desværre også har mistet medborgere til den frygtelige virus. Jeg føler med alle familier, der har mistet. Det ved jeg, at hele Danmark gør.

Det blev en lidt lang tekst. Men tænker det var tid til at gøre en mere samlet status, inden vi fortsætter forhandlingerne i morgen. Hvis har du lyst, er du selvfølgelig velkommen til at dele opslaget.

PS. Jeg har også her på Facebook takket mange af dem, der har stået og stadig står i frontlinjen under corona-krisen; privatansatte og offentligt ansatte. Det fortsætter jeg med. Men i dag vil jeg gerne sige en tak til de eksperter og embedsmænd, der nu på 3. måned knokler i døgndrift for – efter bedste evne og under meget svære betingelser – at give os politikere og offentligheden det bedst mulige afsæt for svære og dilemmafyldte beslutninger. Danmark skylder jer stor tak.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s